UTRIKES. En ny FN-sponsrad kampanj har dragit igång där maskoten Mr. Poo ska lära indier att gå på toaletten. Syftet är att bryta djupt rotade sociala normer kring att bajsa i offentligheten.

En del av kampanjmaterialet.

En del av kampanjmaterialet.

Indien är ett av de u-länder där bristfälligt användande av toaletter medför stora sanitära olägenheter. I ett nytt försök att komma till bukt med problemet har en FN-sponsrad kampanj, kallad Poo2Loo (BajsTillToa), dragit igång i landet. Kampanjens syfte är att uppmärksamma folket på de hälsorisker som kommer med att bajsa offentligt, samt att bryta bakomliggande djupt rotade sociala normer.

Enligt FN:s organ UNICEF bajsar häften av landets befolkning offentligt, vilket i siffror blir ungefär 620 miljoner människor som lämnar 65 000 ton avföring efter sig per dag. Brist på toaletter och bristande medvetenhet om god hygien anges som en generell förklaring på problemet. På landet använder dock folk ofta inte toaletter när de finns på grund av ”bristande utbildning” konstateras det.

Kampanjen har lanserats stort digitalt och i skrivande stund finns femton kampanjvideor samt en smartphone-app. Se ett exempel nedan:

Källa:
Can Mr. Poo stop public defecation in India?


  • Publicerad:
    2014-04-22 04:35