GLOBAL KULTURMARXISM. FN vill återigen öka graden av kulturmarxism i Norge genom att få landet att betala dyra könsbytesoperationer för asylsökande.

FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) har tidigare besökt Norge för att undersöka hur det står till med ”rasismen” i landet. I rapporten förekommer många punkter där kommittén kritiserar den norska staten för landets ”rasistiska” politik.

Bland annat ”ombeds” Norge att förbjuda ”rasistiska och nynazistiska organisationer som har blivit mer synliga i sociala medier och genom demonstrationer”.

CERD kritiserar också Norge för hur migranter behandlas i landet. Kommittén påpekar att Norge har ett gott rykte om sig att ta vara på mänskliga rättigheter och vara generösa bidragsgivare i arbetet att tillvarata FN:s viktiga mål.

Men slutsatsen av kommitténs besök i december blev att Norge inte längre förtjänar sitt goda rykte. FN kräver mer, och CERD har nu mer kritik än beröm att ge Norge.

Det är synd om diagnosticerade transpersoner
Brasiliens representant för CERD Silvio José Albuquerque e Silva pekade på alla de strukturella hinder som gör att asylsökande och invandrare utan permanent uppehållstillstånd inte får skattefinansierade könsoperationer:

Delegationen bör också kommentera vad som står i vägen för transpersoner som inte har permanent uppehållstillstånd, inklusive studenter, arbetsinvandrare, asylsökande och andra, som får tillgång till vård. Det finns två dimensioner för detta problem: För det första accepterar hälsosystemet inte medicinska diagnoser från andra länder, vilket innebär att transpersoner måste starta processen igen. För det andra har de flyktingar som har fått den av norska hälsovårdsmyndigheter erkända diagnoser inte fått tillräckliga hälsoinsatser.

Norska Nettavisen kommenterar kritiken med att skriva att Brasilien under år 2017 fick motta 452,5 miljoner norska kronor i bistånd från norska staten.

Tidningen påpekar också att Brasilien har pekats ut som ett av de allra farligaste länder för transpersoner att leva i, där 167 bekräftade fall av mord på transpersoner under loppet av ett år. Det är sex gånger så många som mördades i USA, trots att där bor 120 miljoner fler människor.

Statistiken tar inte tillräckligt hög hänsyn till den allmänna våldssituationen i Brasilien, men siffrorna är ändå talande.

Rasistisk språk- och medborgarskapspolitik
I en märklig kommentar från CERD:s ryske representant Alexei Avtonomov sade han att invandrare kan uppleva sig diskriminerade för att de språkkurser som erbjuds ”flyktingar” inte inkluderar de båda norska skriftspråken bokmål och nynorsk, utan endast bokmål.

Staten erbjuder kurser i norska för invandrare, men det är oklart vilka former av språket som lärs. Invandrare riskerar diskriminering i olika situationer om de inte vet vilken del av [norska] språket som krävs.

CERD kritiserar också Norge för att de har tagit sig rätten att dra tillbaka medborgarskap som de givit invandrare som sedan har bevisats vara IS-terrorister. Elfenbenskustens representant Bakari Sidiki Diaby ser en större fara i att invandrade individer som har krigat för terrororganisationen IS blir statslösa om de fråntas sitt norska medborgarskap, än att de får behålla sin fulla status som ”norrmän”.

Källa:
Norge får FN-kritikk for å ikke tilby gratis kjønnsoperasjoner for asylsøkere


  • Publicerad:
    2019-01-06 16:00