RASISM Totalförsvarets forskningsinstitut får av regeringen uppgiften att göra en granskning och systematisering av rasismen i digitala Sverigerelaterade miljöer.

Regeringen menar att det idag saknas en helhetssyn på rasismens olika uttryck i brukarnas användning av internet i sin vardag. Man vill därför utreda vilka mekanismer som verkar när människor drabbas av rasism i sin digitala verksamhet.

Uppdraget går till myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, (FOI), som tidigare forskat om ”radikalnationalistiska miljöer” och ”digitalt hat mot journalister”.

Undersökningen förklaras bestå av två huvuddelar:

  • Rasism: en mätning av graden av förekomst
  • En analys hur den identifierade rasismen kommer till uttryck i olika svenska digitala sammanhang

Olika typer av rasism inte lika angelägna att studera

Särskilt fokus ska i studien läggas på följande typer av rasism:

  1. Antisemitism
  2. Antiziganism
  3. Afrofobi
  4. Islamofobi
  5. Rasism mot samer

För varje undersökt typ ska enligt uppdragsgivarna ett ”jämställdhet- och barnrättsperspektiv” intas.

I uppdraget ingår ett utvecklat samarbete med ”andra relevanta aktörer” såsom Forum för levande historia, Polismyndigheten och Statens medieråd.

Ett viktigt skäl till detta krav uppges vara att man vill uppnå maximal spridning av undersökningens data och slutsatser.

Ska öka effektiviteten på förebyggande åtgärder

I ett pressmeddelande på sin hemsida specificerar regeringen hur studiens vunna rön ska användas:

”Kunskapen som tas fram inom uppdraget ska kunna bidra till att göra verktyg och förebyggande insatser mer träffsäkra. Kunskapen kan användas av såväl lokala och nationella myndigheter som civila samhällets organisationer och privata företag, inklusive de som ansvarar för digitala plattformar.”

Jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) kommenterar på samma hemsida regeringens uppdrag till FOI på följande sätt:

— Digitala miljöer är en viktig del av vårt vardagsliv och vi behöver därför kunskap om rasismens omfattning på plattformar som många av oss använder varje dag. Vi behöver också bättre verktyg för att förebygga och motverka rasismen på nätet. Ingen ska behöva utsättas för rasism, säger jämställdhetsministern.

Senast den 1 november 2022 ska FOI presentera studien.