Torsdagen 7/11 började medlemmar och aktivister läsa ur den av Greenpilled.com tillhandahållna skriften ”Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen”.


  • Publicerad:
    2019-11-09 21:30