INRIKES. Nästan två år efter dess uppkomst meddelar arrangörerna att Folkets demonstration läggs ner.

Folkets demonstration på Norrmalmstorg.

Nästan två år efter att Folkets demonstration drogs igång meddelar nu arrangörerna att demonstrationen läggs ner. Demonstrationen drogs igång efter de uppmärksammade IKEA-morden i Västerås.

Enligt Johan Widén läggs demonstrationen ner främst på grund av hälso- och familjeskäl. Widén pekar även på bristande intresse då arrangörerna bett allmänheten om hjälp med att anordna demonstrationerna.

Folkets demonstration har sedan starten 2015 anordnat 11 demonstrationer, främst i Stockholm men även i Göteborg och Trelleborg.

Källa:
Facebook – Folkets demonstration


  • Publicerad:
    2017-08-16 18:50