På Sveriges nationaldag den 6 juni kommer en stor nationell demonstration att genomföras i huvudstaden. Nationaldagen är en utmärkt dag att samlas och befästa Stockholm i en demonstration för Sverige och svenskarna, det är också en utmärkt dag att manifestera svenskarnas politiska vilja på våra egna gator och torg.

Demonstrationen anordnas av en rad olika nationalistiska partier, organisationer och grupperingar. Tillsammans har det bildats en paraplyrörelse som bjuder in till stor nationalistisk demonstration i Stockholm den 6 juni.

Den 6 juni kommer gatorna i Stockholm återigen domineras av svenskar och inte av lömska invandrargäng som väntar på lämpliga offer. Den 6 juni tar vi tillbaka vårt land!

Demonstrationen kommer att vara folklig och festlig och tillsammans ska vi klä centrala Stockholm i de blågula färgerna.

Manifestationen har ingen politisk inriktning utan är en helt igenom tvärpolitisk sådan. Var och en som deltar äger rätten att ha sina åsikter och ett deltagande är inte detsamma som ett erkännande till någon speciell politisk inriktning. Däremot är det ovillkorligt att man stödjer svenskarnas rätt till ett eget land, en egen kultur, rätten till sin historia och sina traditioner och rätten till en svensk framtid.

Vid avslutningen kommer ett musikalisk framträdande ske men aktuella tal om vår situation idag kommer också att framföras.

>> Folkets Marsch


  • Publicerad:
    2005-05-04 00:00