LÖGNPRESSEN. En journalist på tidningen Bergens Tidende ifrågasätter om etniska norrmän överhuvudtaget ens existerar och om de gör det så är det inte är något problem om de utrotas.

Det är journalisten Mathias Fischer som i en kommentarsartikel i tidningen Bergens Tidende främjar folkfientliga budskap. Fischers artikel är menad som ett slags motargument mot Nobeltoppen Asle Tojes utspel om att norrmän kommer att bli en minoritet i sitt eget land om inte massinvandringen stoppas.

Den folkfientliga journalisten, som inte överraskande nog tidigare har varit aktiv i partiet Venstre i Norge, ställer sig helt oförstående till begreppet ”etniska norrmän” och han menar att det inte är några problem om norrmännen skulle bli en minoritet i sitt eget land. För att redogöra för sin syn på etnicitet kommer Fischer med en klassisk kulturmarxistisk idiot-retorik och förnekar samtidigt existensen av raser och etniciteter. Bland annat skriver han:

Det är en uppenbar motsägelse att kalla människor för invandrare bara för att deras mor- och farföräldrar föddes i ett annat land. De är norrmän, födda och uppvuxna, språkligt och kulturellt.

Fischer arbetar aktivt för att utrota det norska folket.

Enligt Fischer är det bara hudfärgen som skiljer etniska norrmän och afrikaner och andra invandrare åt. Fischer drar därför slutsatsen att vem som helst kan bli etnisk norsk och att allt bara handlar om intergration. Verklighetsfrånvände Fischer menar dessutom att Norge har en positiv erfarenhet med barn och barnbarn till invandrare och att dessa är ”bra integrerade” och är ”positiva resurser för landet”

Huruvida Fischer också förnekar existensen av andra etniska folkgrupper, exempelvis judar, framkommer inte i artikeln. Han menar kanske att det är oproblematisk om de blir en minoritet i Israel? Det hade kanske inte fallit i god jord hos ägarna av Bergens Tidende.

Fischer har tidigare under sin tid i partiet Venstre, förespråkat att ett slags ”kärleksvisum” ska införas i Norge. Detta för att göra det lättare för norska män och kvinnor att hitta sig en utländsk partner som de kan ta med sig hem till Norge.

Ursprungligen publicerad på Frihetskamp.net.

Källa:
De rene og ranke slektstrærne


  • Publicerad:
    2017-02-20 10:05