HÄLSA. Stigande övervikt och fetma är ett jättestort problem i Sverige. Sockerskatt diskuteras men folkhälsoministern vill hellre ta ett helhetsgrepp och utreda problemet.

Stigande övervikt och fetma är ett väldigt stort problem i Sverige. Det innebär stort lidande för enskilda individer och stora kostnader för sjukvården. Enligt en undersökning från SIFO är 38 procent av svenskarna positivt inställda till införa en så kallad sockerskatt liknande den skatt som tidigare införts på alkohol och tobak.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) säger att han inte riktigt har en bestämd åsikt i frågan om sockerskatt. Han vill hellre ta ett helhetsgrepp om problemet och har därför gett Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda den stigande övervikten och fetman i Sverige.

— Vi vet att vi behöver göra åtgärder på en lång rad samhällsområden om vi ska lyckas med detta. Sockerskatt är bara en liten, liten del av en eventuell åtgärd. Det räcker inte med enskilda skattesatser. Vi måste titta på vad man kan göra inom skolans område och på arbetsmarknadsområdet, säger folkhälsominister Wikström till media.

Fetmaläkaren Claude Marcus å andra sidan vill att sockerskatt ska införas i Sverige.

— Det här har utretts tidigare och det behövs inte fler utredningar. Sockerskatt skulle kunna ha en effekt. Höjer man priset så minskar man konsumtionen. Fler dör i dag av fetma än av rökning, säger fetmaläkare Marcus.

Källor:
Folkhälsoministern vill utreda sockerskatt
Mer än var tredje svensk vill införa sockerskatt


  • Publicerad:
    2016-06-06 12:15