UNGERN. Under morgondagen väntas Ungerns parlament rösta genom den omdiskuterade ”Stoppa Soros-lagen” som innebär att folkmordsvurmande ”människorätts”-organisationer tvingas söka tillstånd för sin verksamhet från landets justitiedepartement.

En skylt som varnar för George Soros i Ungern.

Sedan en tid tillbaka har Ungerns regering arbetat på ett lagförslag som i folkmun kallats ”Stoppa Soros-lagen” vilken innebär en kraftig försvåring för folkmordsvurmande organisationer, i lögnpressen kallade ”människorättsorganisationer”, att verka i landet.

För att överhuvudtaget kunna driva verksamhet måste organisationerna söka tillstånd från Ungerns justitiedepartement. Människor som hjälper illegala invandrare utan tillstånd från staten riskerar att hamna i fängelse. En tidigare version av lagförslaget innefattade även en extra skatt på 25 procent på utländska donationer till folkmordsvurmande organisationer, något som inte finns med i den färdiga lagen.

Ungerns premiärminister Viktor Orban menar att lagen, som i synnerhet tillkommit för att stoppa den judiske mångmiljardären George Soros organisation Open Society Foundations, är ett måste för att bevara Ungerns kultur. Orban har även anklagat Soros för att underminera Ungerns kristna karaktär genom massinvandringsförespråkande, något som den rike juden själv förnekar.

George Soros (höger), här tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Lagen har orsakat högljutt gnäll från diverse globalistiska organisationer. Bland annat sa en av UNHCR:s företrädare följande om lagen:

”UNHCR är mycket oroade över det här lagförslaget. Om det röstas genom kommer det beröva människor på flykt den hjälp de behöver. Vidare kommer lagförslaget att förvärra situationen med växande främlingsfientlighet i Ungern.”

Sedan Orban valdes till premiärminister i Ungern 2010 har landet fört en hård kamp mot globalistorganisationen EU. Bland annat har folkfientliga medier fått svårare att verka inom landet, och man har vägrat ta emot de av EU tilldelade rasfrämlingarna, även kallade ”flyktingar” av lögnpressen. Detta har fått EU-kommissionen att åtala landet i ett försök att tvinga dem ta emot sin kvot av rasfrämlingar, något man än så länge inte lyckats med.

Källor:
Hungary’s foreign minister says to push ahead with ”Stop Soros” bill
Hungary aims to criminalize aiding illegal migration in ’Stop Soros’ bill


  • Publicerad:
    2018-06-19 19:55