SKURUP. Sven Rosengren (FP), kommunfullmäktigeledamot i Skurup, går till hård attack mot Moderaterna och Centerpartiet efter att dessa lyssnat till kommunbefolkningens röst och nu säger nej till att öppna upp ett gruppboende för ”ensamkommande flyktingbarn”.

”Två partier sätter stopp för gruppboendet, vilket innebär att Skurup hamnat i skamvrån”, säger Sven Rosengren.

Moderaterna har tidigare i samband med sitt nej gått ut med information om en annan lösning för dessa ”barn”, ett så kallat familjehem. Ett koncept som innebär att familjer självmant tar emot främlingarna i sina egna hem. De har annonserat flitigt efter sådana familjer men enbart funnit en familj i hela kommunen.

Att Skurups befolkning klart och tydligt är mot ett gruppboende för de ensamkommande ”barnen” finner Rosengren enbart vara baserat på oron för faror som enligt honom inte existerar.

Det finns 33 kommuner i Skåne, 31 av dem, däribland Malmö, har redan liknande boenden. Rosengren hävdar att dessa inte har sådana problem som befolkningen i Skurup är oroliga för. ”Ingen säger att detta lett till ’gängkriminalitet’ eller andra problem som det nu talas om”, påstår han.

Rosengren fruktar nu att Skurup skall bli nya Sjöbo, orten som enligt honom har fått kämpa i över 20 år för att bli av med den ”rasiststämpel” som de ska ha fått efter att ha låtit befolkningen komma till tals via en folkomröstning gällande flyktingmottagande. ”Den stämpeln ska vi icke få i Skurup”, säger Rosengren.

Källa:
Fp: Låt inte Skurup bli nya Sjöbo


  • Publicerad:
    2013-08-22 14:00