Under förmiddagen den 23 maj bestämde sig en partimedlem för att upplysa medborgarna i Trelleborg om folkutbytet i Norden.

De senaste dagarna har det skett mycket kriminella handlingar i Trelleborgs kommun, bland annat knivskärningar och misshandel. Nationalsocialisten ville med sin flygbladsutdelning upplysa invånarna om att det finns ett alternativ till den nuvarande otryggheten i staden och att dessa kriminella avskräden går att stoppa!

Är du också trött på otryggheten? Tycker du nuvarande regim gör allt för lite för att åstadkomma förbättring av otryggheten? Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen redan idag och hjälp till att kämpa för DITT folk och för ett sunt samhälle!


  • Publicerad:
    2018-05-24 23:00