SVERIGE. Statistik visar att folkutbytet accelererar och att svenskar med nuvarande demografiska utveckling kommer bli en minoritet redan 2041. Om bara 26 år är alltså svenskar i minoritet i Sverige och bland den yngre befolkningshalvan är motsvarande siffra endast 16 år.

massinvandring folkutbyte

Till följd av massinvandringen kommer svenskar bli en minoritet inom åldersgruppen 0-44 år redan om 16 år, om nuvarande trender fortsätter. Sett till hela befolkningen blir svenskar i minoritet om 26 år.

Detta visar en sammanställning av offentlig statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som Affes Statistik-blogg har gjort. I sammanställningen konstateras bland annat följande:

Personer med utländsk bakgrund har ökat med 981 373 personer sedan 2000. Personer med svensk bakgrund har minskat med 116 810 personer sedan 2000.

Siffrorna var aktuella vid årsskiftet och vid det här laget har ökningen av personer med utländsk bakgrund i Sverige sedan år 2000 säkerligen överskridit en miljon. Bloggen konstaterar att folkutbytet accelererar och skriver sedan:

2013 utgjorde personer med utländsk bakgrund 27,96 procent av befolkningen. 2014 har andelen ökat till 28,75 procent. En ökning med 0,79 procentenheter på bara ett år.

procentenheter_utbak_2000-2014

Bild: Affes Statistik-blogg. Klicka för större bild.

2010 publicerade samma blogg ett bland invandringskritiker väldigt uppmärksammat inlägg som utifrån dåvarande siffror beräknade att svenskar skulle bli i minoritet i Sverige 2050. Bloggen skrev då:

Det kanske är ett sammanträffande att Botkyrka, Södertälje och Malmö är så pass våldsamma. Det kanske även är ett sammanträffande att Botkyrka kommun har den lägsta graden av tillit mellan människor, som studien ”Tillitens geografi” från Ersta Sköndal Högskola visade.

Det kan vara sammanträffanden och allt kanske blir frid och fröjd i Sverige även om prognoserna stämmer.

Oavsett det, har vi inte ett ansvar för både senare och tidigare generationer svenskar?

Källa:
Folkutbytet accelererar


  • Publicerad:
    2015-03-31 14:36