FOLKUTBYTET. Antalet elever som går i grundskolan fortsätter att öka och förväntas att öka ännu mer i framtiden. Anledningen? Folkutbytet.

Grundskolan växer så det knakar men det är inte på grund av att fler svenskar börjar skolan. Istället beror den markanta ökningen av antalet grundskolelever på det pågående folkutbytet.

Antalet elever som går i grundskola har ökat med drygt 100 000 de senaste fem åren och Skolverket beräknar att grundskolan kommer att växa mer. Cirka 985 000 elever går nu i grundskolan och av dessa har drygt 25% rätt till modersmålsundervisning.

I höstas var antalet elever vilka har svenska som andraspråk, och som aktivt deltar i svenskundervisning för utlänningar, uppe i 97 000 vilket är 10 000 fler än läsåret innan.

Statistiken är framtagen av Skolverket.

Källa:
Grundskolan fortsätter att växa


  • Publicerad:
    2016-03-23 13:35