FINLAND. Dagens förbudsbeslut mot Nordiska motståndsrörelsen har mött kritik. Bland annat är Christer Mattsson tveksam till att förbudet skulle bidra till att lindra den våldproblematik Högsta domstolen påstår finns.

Nordfront har tidigare skrivit om dagens förbudsbeslut från Högsta domstolen i Finland mot Nordiska motståndsrörelsen. Beslutet försvaras av professor Kimmo Nuotio, som menar att de åsikter Motståndsrörelsen för fram inte kan tillåtas i en demokrati.

Någon som har reagerat är Erik Almqvist, som har ett förflutet inom Sverigedemokraterna och som nu är chefredaktör för nyhetssidan Exakt24. I en tweet ifrågasätter han rimligheten att kräva förbud mot politiskt arbete, vilket är den metod medborgare förväntas ta till för att genomdriva förändringar.

Patrik Forsén, som driver podden Motströms tillsammand med Jonas De Geer och Fredrik Hagberg, är även han kritisk. Förbudet är enligt honom ett tecken på att vi är på väg mot en tid med ökad repression. Motströms gästades för övrigt i det senaste avsnittet av Nordfronts Simon Holmqvist, som berättade om den senaste vågen av politiskt motiverade trakasserier från Säkerhetspolisen.

Användaren ”Wincent” varnar invandringskritiker och nationalister för vad det kan få för konsekvenser att acceptera politiskt riktade förbud mot organisationer och partier:

En annan anledning som Högsta domstolen pekar på i sin motivering för förbudet är att Motståndsrörelsen skulle vara våldsam och att ett förbud av organisationen krävs för att komma tillrätta med det påstådda problemet. Svensken Christer Mattson, som intervjuats av Yle, är tveksam till att ett förbud skulle vara en lösning. Han verkar heller inte dela bilden av att Motståndsrörelsen är en våldsam organisation.

— Frågan är om beslutet att förbjuda NMR minskar eller ökar riskerna för våld. NMR är en hierarkisk organisation som under senare år har varit noga med att inte utöva offensivt våld, säger Mattsson. Det vill säga NMR har inte gått till angrepp mot politiska motståndare, utan enbart hållit sig till defensivt våld. Det vill säga de upplever att de har försvarat sig, säger Mattsson till Yle.

Istället för att ha en organisation med chefer och regler kan nationalister behöva organisera sig mer autonomt, varför det då istället kan bli mer våld:

— Det är alltså inte alls säkert att situationen blir bättre av att NMR upphör.


  • Publicerad:
    2020-09-22 21:05