Fördomar. Känn på det ordet en stund. Vad betyder det ordet för dig? Fördom. För mig betyder det att man har en instinkt, en ännu inte bekräftad känsla av att något förhåller sig på ett visst sätt. 

Många gånger kallas vi nationalsocialister för fördomsfulla. Och ja, varför inte? Jag är villig att hålla med till en viss utsträckning. De fördomarna vi svenskar hade för sisådär 15-20 år sedan har visat sig stämma. Alltså, våra instinkter och våra förutfattade meningar har fått bekräftelse i realtid. Är det då fortfarande riktigt att kalla det en fördom? 

Jag minns hur jag i nedre tonåren försvarade bland andra invandrare och zigenare. Jag tyckte att folk var fördomsfulla och orättvisa. Hur kunde man dra alla över en kam på det där viset tänkte jag. I själva verket handlade det hela om min brist på livserfarenhet och överskott av naivitet. Jag kunde inte tänka mig att generalisera över en grupp. Men sanningen är att för att förstå hur en grupp tenderar att bete sig så måste man generalisera. Då måste man se till gruppen, inte till de enskilda individerna som utgör gruppen. 

Om en grupp gång på gång visar att de beter sig på ett visst sätt och detta är klart och tydligt för alla att se, är fördomarna om den specifika gruppen bekräftade. Alltså, de är inte längre fördomar. Att ha förmågan att generalisera över en grupp kan hjälpa en. Om man möter en person i en mörk gränd som man ser tillhör en grupp som är överrepresenterade vad gäller överfallsvåldtäkter kanske det inte är läge att börja tänka att ”men den här mannen ser snäll ut, han gör säkert inte sånt”. I det läget kan en fördom rädda dig. Utan erfarenhet och fakta måste människan förlita sig på instinkter, fördomar och generaliseringar. 

Vi människor är långt ifrån ensamma om att använda oss av den här metoden. Ett vilt djur flyr fältet av instinkt vid blotta vittringen av en människa. Djuret funderar föga över ifall just den här människan tänker skjuta eller ej. Den känner av instinkt att det är dags att fly. Den tar det säkra före det osäkra och generaliserar över människorna som grupp. 

Om våra fördomar som vi hade under 80-90-talet hade tagits på allvar så hade vi inte suttit här idag med en katastrofalt illa skött invandrarpolitik. Då hade vi likt djuren i skogen tagit magkänslan på allvar och stoppat fan vid porten. Men i vår tid får man inte gå på instinkt. Inte heller får man besitta en uns självbevarelsedrift. Ett folk utan fördomar är i hög grad ett avväpnat och försvarslöst folk. Det är ett folk som genom hela livet behåller en tonårings naivitet och oförnuft. Det är ett folk som inte förstår sitt eget bästa. Det är vårt folk av idag.


  • Publicerad:
    2012-09-03 23:00