INRIKES. Anders Forsberg, numera avhoppad Sverigedemokrat, dömdes under torsdagen till ett års fängelse för grov förskingring.

Under torsdagen dömdes den numera avhoppade SD-politikern Anders Forsberg till ett års fängelse för grov förskingring. Enligt tingsrättens dom bestod brottet i att Forsberg under flera års tid ska ha tagit pengar, närmare 1,1 miljoner kronor, från SD-Skaraborgs kassa för att täcka upp för utgifter och skulder i sitt eget jordbruksföretag.

Forsberg har erkänt att han överfört pengarna på det sätt som åklagaren beskrivit men han nekar till att detta skulle vara grov förskingring eller trolöshet mot huvudman, som han åtalades för i andra hand. Han erkände även brottet olovligt förfogande, som han åtalades för i tredje hand.

— Forsberg har missbrukat en förtroendefull ställning, han har begagnat sig av vilseledande bokföring, gärningarna har avsett betydande värde och har utövats systematiskt över tid, säger vice chefsåklagare Henric Fagher på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Tingsrätten skriver att Forsberg ”har missbrukat en förtroendefull ställning som kassör och styrelseledamot i Sverigedemokraterna Skaraborg genom sitt handlande”. Därför rubriceras brottet som grovt.

Rätten konstater i domen att Forsberg egentligen borde ha dömts till ett och ett halvt års fängelse men de menar att de väger in det faktum att Anders Forsberg i och med åtalet tvingats avsäga sig alla sina politiska uppdrag och dömer honom därmed endast till ett års fängelse.

Det var i slutet av maj som Anders Forsberg begärde att få lämna sitt uppdrag som riksdagsledamot.

Källa:
Tidigare riksdagsledamoten Anders Forsberg döms till fängelse


  • Publicerad:
    2017-06-16 09:00