Efter den senaste tidens händelser i Bollnäs bjöd Bollnäsbor in Svenska motståndsrörelsens Pär Öberg till Bollnäs för att hålla ett föredrag om flyktingpolitik. Motståndsrörelsen ställde självklart upp och anordnade lördagen den 4 augusti ett föredrag utanför Bollnäs. Klockan 14:00 i lördags samlades därför nyfikna Bollnäsbor inne i centrala Bollnäs där de möttes upp av representanter från Motståndsrörelsen. Därefter begav man sig till den inhyrda lokalen som låg en bit utanför Bollnäs och hade ställts i ordning av medlemmar från Hälsinglands kampgrupp.

Innan föredraget började bjöds det på fika och diskuterades en hel del. Det fanns även tid för vetgiriga personer att inhandla litteratur och annat från det nylanserade Nordfront Förlag som också var på plats i Bollnäs. Sedan började föredraget.

Öberg började föredraget med att förklara att all statistik och fakta som han använder sig av bygger på officiella siffror och dokument. Föredraget granskade flera olika delar av Sveriges flyktingpolitik. Det första ämnet Öberg tog upp var invandringens rent ekonomiska konsekvenser. Öberg konstaterade att det inte finns några officiella siffror på vad invandringen kostar Sverige årligen. Men applicerar man siffror från danska undersökningar på svenska förhållanden får man fram att invandringen år efter år kostar Sverige runt 50 miljarder kronor. Öberg förklarade dock att invandringens ekonomiska konsekvenser inte är det största problemet med massinvandringen till Sverige.

Efter att den ekonomiska aspekten avklarats förklarade Öberg på ett lättfattligt och bra sätt olika begrepp som flykting, kvotflykting, anhöriginvandring (av media ofta kallad ”kärleksinvandring”), EES-invandring, ”ensamkommande flyktingbarn” (bland tänkande människor ofta mer kända som ”masskommande skäggbarn”) med mera. Öberg tog också upp hur vissa fack idag accepterar ”papperslösa invandrare”, samtidigt som nationella som aldrig begått något brott sparkas ut ur facket bara för att de hyser ”fel” åsikter. Att illegala invandrare har börjat få gratis sjukvård inom vissa landsting, vilket förblir blott en dröm för skattebetalande svenskar, togs också upp.

Efter att all fakta lagts på bordet gick Öberg in på varför vi har en massinvandring. Är det för att vi behöver arbetskraft? Nej, det argumentet kunde enkelt avfärdas eftersom Sverige har en hög arbetslöshet och arbetskraftinvandringen till Sverige består mer av bärplockare än raketforskare. Har vi invandring för att vi svenskar annars skulle bli inavlade, som vissa påstår? Nej, det är också trams – det räcker med en population på 1000 individer för att risken för inavel ska vara helt obefintlig.

Hur är det då med de ”humana skälen”? Eftersom den mänskliga hjärnan har svårt att förstå storheter tog Öberg här fram två behållare med ärtor i och visade hur många människor i behov av hjälp som det finns i världen, hur många fler hjälpbehövande som föds varje år och hur få vi i Sverige kan hjälpa varje år. Exemplet visar hur obetydlig Sveriges insats är samtidigt som vi vet att priset svenska folket betalar för massinvandringen är högt både ur ekonomisk och mänsklig synvinkel. Sveriges invandringspolitik hjälper alltså inte u-länderna, det enda den gör är att skapa tragedier som våldtäkten i Bollnäs. Alltså kan Sveriges extrema invandringspolitik inte heller rättfärdigas av några ”humana skäl”.

Det egentliga skälet till massinvandringspolitiken är att makthavarna vill söndra och härska, förklarade Öberg. Öberg betonade sedan att det inte är någon ”konspirationsteori”, utan ren fakta, att makten idag är koncentrerad hos ett fåtal personer som kämpar för att behålla den. Inte ens Sveriges 349 riksdagsledamöter får ha makten över Sverige, då makten över Sverige och alla andra nationer i Europa alltmer har hamnat i händerna på EU-byråkrater. På samma sätt har makten över medier och pengar koncentrerats alltmer till en liten utvald elit. Öberg förklarade att ett enat och fritt Norden av makthavarna ses som ett hot mot deras makt, varför makthavarna använder massinvandringen som ett biologiskt vapen mot Norden.

Trots att föredragets ämne var ett dystert ämne lyckades Öberg genom sin humor upprepade gånger locka publiken till skratt. Föredraget slutade inte heller i en dyster stämning eftersom Öberg menade att vindarna nu förhoppningsvis vänder och berättade vad alla kan göra för att skynda på den processen. Avslutningsvis kan man om föredraget säga att Öberg på ett enkelt sätt förklarar verkligheten, varför hans budskap blir mycket kraftfullare och lättare att ta till sig än den politiskt korrekta verklighetsförfalskningen som inte ens efter flera års indoktrinering ordentligt fastnar i ett friskt sinne.

Efter föredraget var ordet fritt och åhörarna fick ställa frågor till Öberg. När frågorna så småningom började ta slut var det dags att avrunda dagen och ta farväl. Detta var dock inte sista gången Öberg håller ett föredrag. Om någon vill anordna ett föredrag så ställer Öberg upp som föredragshållare i mån av tid mot endast bensinpengar och mat. Vill man ha Öberg som föredragshållare kan man kontakta honom på telefon 070-3004843 eller via e-post: par.oberg@nordfront.se


  • Publicerad:
    2012-08-06 00:00