Söndagen den 25 juni hölls ett föredrag anordnat av näste fem, i Borlänge. Föredraget behandlade SSU’s förste ordförande Karl Gustav Ossiannilsson, samt de nationalistiska inslagen i den tidiga arbetarrörelsen, något som föredragshållaren menar att arbetarrörelsen idag försöker att förtränga.

K. G. Ossiannilsson var bosatt i Malmö – socialdemokratins vagga. Här byggde han upp det socialdemokratiska partiet och blev SSU:s förste ordförande. Ossiannilsson var inte endast proletär, han var även nationalist och författare, något som bland annat Tage Erlander i sina memoarer ska ha uttryckt ett starkt förakt mot.

Fokus under föredraget låg på några av Ossiannilssons många nationalistiska- och rasnationalistiska dikter, samt den på 20-talet mycket kända boken ”Barbarskogen”, i vilken författaren angrep arbetarrörelsens kulturfientliga tendenser, vilka var på väg att leda Sverige in i en ny barbartid. Föredragshållaren berättade även att förorden till 1937-års upplaga återgav ett av Ossiannilssons brev till adressaten Marika Stjernstedt, i vilket han till stor del bekände sig till nationalsocialismen. 

Föredragshållaren gav oss inte endast en historisk inblick i K. G. Ossiannilssons liv och den tidiga arbetarrörelsens nationalism och dess efterföljande splittringar. Han talade även om nationalismen idag och om den ”syndaflod av utländska [som] väller in över våra gränser”. Han talade om ”journalisthyenorna”, till vilka han mycket träffande tillägnade Nils Ferlins dikt ”Klättergroda”:

”Ack, klättergroda lilla
ihärdigt under årens lopp
från gren till gren du kravlat opp.
Nu står du högt i buskens topp
men luktar lika illa.”

Därefter fortsatte han att berätta om ätten Bernadottes införande av Sveriges första ”åsiktspolis”; införandet av restriktioner mot vår tryck- och yttrandefrihet, vilka bland annat tillät att man drog in utgivningsrätten för oönskade tidningar. 

”Men”, fortsatte han. ”Sverige är inte bara krutrök och dimma på Lützens fält”. Vi står idag inför samma kamp som vi gjorde för 500 år sedan då Gustav Vasa och hans följeslagare tände upprorsfacklan och jagade främlingarna ur landet. Vi kämpar för ordets frihet, för landets frihet och för vårt folks överlevnad, precis som de modiga män som Jordbrukarnas ungdomsförbund reste en minnessten över år 1934. ”Skällsordet nazist fanns inte på Vasas tid”, förklarade han. Istället använde man andra ord för att svartmåla frihetskämparna, men kampen är densamma. 

Föredraget kommer även att hållas i Stockholm. Hör av er till närmaste nästeschef vid intresse.


  • Publicerad:
    2012-06-26 19:35