På lördagen samlades medlemmar från Svenska motståndsrörelsen tillsammans med sympatisörer i en lokal strax utanför Kristianstad för att lyssna till ett föredrag om den tidiga svenska arbetarrörelsen.

Efter en lyckad gatuaktion i Kristianstads centrum samlades på lördagen aktivister ur Motståndsrörelsens tredje näste tillsammans med sympatisörer och några besökande kamrater i en lokal strax utanför staden.

Här bjöds det på pannbiffar och potatis innan dagens föreläsning tog sin början. Föreläsaren, som flera gånger har hållit uppskattade föreläsningar för Motståndsrörelsen är en man med såväl djupa historiska kunskaper som ett långt förflutet i den nationella rörelsen.

Ämnet för dagen var tidig svensk arbetarrörelse, från en nationell synvinkel. Huvudämnet i detta var Nils Flyg, partiledare för Socialistiska partiet 1929-1941. Åhörarna fick lyssna till historien om hur Nils Flyg gick från att vara ”den rödaste av de röda” till sina insikter som förde honom närmare nationalsocialismen, för vilken han och Socialistiska partiet kom att bli starka representanter.

Föredragshållaren talade även om hur socialismen, och inte minst dåtidens socialdemokrater, skiljer sig från idag och hur många av dessa ur en 2000-talets synvinkel framstår som djupt nationella i såväl tanke som retorik.

Åhörarna fick vidare höra om hur striden i arbetarrörelsen, mellan nationella och internationella värderingar, fördes och hur de senare slutligen vann, varför vi till denna dag har haft en marxistdominerad arbetarrörelse i Sverige.

För de flesta av åhörarna var mycket av det djuplodande föredraget ny kunskap och i de diskussioner som kunde höras bland dem efteråt stod det klart att samtliga fått en än djupare förståelse för hur den enda sanna socialismen är nationell och hur nationalism utan socialism är otänkbart.


  • Publicerad:
    2012-04-02 00:00