Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Minnesdag för “Förintelsen” i Umeå

REPORTAGE. Torsdagen den 25 januari hölls en temadag för Umeås niondeklassare på det historiska favorittemat, den så kallade ”förintelsen”. En av Nordfronts journalister var på plats.

“Bra lärare gör avtryck” – men dåliga lärare lämnar mig oberörd

UNGDOMSKRÖNIKA. Niklas Marklund skriver om Skolverkets nya kampanjfilm ”Bra lärare gör avtryck” och resonerar utifrån sina egna erfarenheter av indoktrineringsförsök från det svenska skolväsendet.