TANKEBROTT. Medlemmar av det italienska parlamentet lade nyligen fram ett förslag om ändringar i brottsbalken. Om förslaget klubbas igenom kan det innebära hårda straff för den som ifrågasätter historierna om den påstådda förintelsen av judar under andra världskriget.

Ett lagändringsförslag skrevs under av flera olika partier i Italien förra veckan. Om den föreslagna ändringen görs kan det komma att bli olagligt att ifrågasätta den officiella versionen av den påstådda förintelsen av judar. Monica Cirinna, en av parlamentsledamöterna som skrev under förslaget, menar att en lagändring kommer sätta stopp för historierevisionisterna som hon menar förvrider sanningen: ”Det skulle vara ett betydande avståndstagande från alla dessa perioder av revisionism, tyvärr allt för närvarande i Italien och i Europa, som försöker förvränga vår historia och vårt minne.”

Revisionism och ”förintelseförnekelse”

Att ifrågasätta historieskrivningen kring andra världskriget och då i synnerhet det påstådda massmordet på judar är direkt eller indirekt förbjudet i flertalet europeiska länder. Ett påstående eller uttalande i kritiska ordalag kan rendera i flera års fängelse samt böter. De hitintills drabbade länderna är Österrike, Belgien, Kanada, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Israel, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Schweiz och Rumänien.

Källa:
Italian Parliament introduces holocaust denial legislation


  • Publicerad:
    2013-10-22 19:00