FÖRINTELSEN. Dagens Nyheter anser att det är fel av Polen att attackera forskare. Tidningen själv har under lång tid attackerat revisionister som ifrågasatt ”förintelsen”.

Skärmbild Youtube

Polen har under en lång tid attackerat revisionister. Detta har inte varit något problem men nu vill inte Polen kännas vid att de skulle vara skyldiga till medhjälp för den påstådda ”förintelsen”. Därför har lagar skapats mot människor som påstår att Polen är medskyldiga. Lagen hade varit drakonisk med tre års fängelse för de värsta syndarna, men detta infriades aldrig för judiska grupper ville ha rätten att attackera Polen och accepterade inte sådana straff. Polen fick till slut ge vika för de judiska gruppernas påtryckningar men lagen finns fortfarande.

I det nuvarande fallet som bestämts i ett civilrättsligt mål anklagas en polack för att hjälpt de nationalsocialistiska tyskarna av två förintelseforskare. Enligt dem hjälpte han även judar. Släktingen till den nu döda mannen kräver 250 000 i skadestånd och en ursäkt. Artikelförfattaren på DN beskriver det på följande vis:

Det är ett civilmål och inte ett allmänt åtal. Men stämningen stöds av en statlig stiftelse och det är oundvikligt att domslutet kommer att påverka omvärldens bild av Polen. Är det en tolerant stat med stor frihet för historisk forskning? Eller är det en ultranationalistisk stat där vetenskapsmän ska beläggas med munkavle och frukta repressalier för att de blottlägger obekväma sanningar?

Inte minst kan det komma att påverka möjligheterna till oberoende forskning kring Förintelsen.

Samma tidning har stått i framkant med de vässade spjuten mot revisionisternas strupe när de forskat och presenterat sin forskning. Nu när det är omvänt visar de upp ett praktfullt hyckleri.

BBC skriver att domen föll idag och domstolen kräver att de båda forskarna skall be offentligt om ursäkt för deras påståenden. Inga pengar skall betalas ut. Forskarna har enligt brorsdottern till mannen medvetet inte tagit med att släktingen blev friad i domstol efter kriget för de påstådda brotten.


  • Publicerad:
    2021-02-09 18:00