Den planerade förintelsekonferens som Nationellt Motstånd tidigare rapporterat om kommer gå av stapeln i höst. Trots internationella protester beslöt ledningen i Iran nu nyligen att hålla det världsomspännande mötet som går under temat ”klargörande av förintelsens verkliga dimensioner”.

Den förintelsekonferens som var planerad till i vår kommer istället att hållas i höst, närmare bestämt 23 oktober, uppgav en talesman för Irans inrikesdepartement under söndagen. Anledningen att mötet inte hölls som planerat under våren tror bedömare kan bero på att man fruktat att vissa krafter skulle försöka spoliera Irans möjligheter att delta i fotbolls-VM.

Idén med konferensen i Teheran är att söka utröna huruvida det verkligen gasades sex miljoner judar under andra världskriget. Man kommer dryfta frågor rörande dimensionerna av förintelsen och den stora frågan ifall det verkligen gasades judar eller om detta endast är mytbildning och propaganda skapad av segrarmakterna.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad, som deltagit i planeringarna av konferensen, har gjort flera omtalade uttalanden där han menar att förintelsen är en myt och att den används som sköld och svärd för Israel och judiska intressen. Enligt Ahmadinejad är västerlandet ”förintelsens fångar” och ”gisslan under sionisterna”.

Förintelsekonferensen är något helt unikt. För första gången sätts den etablerade versionen av förintelsen under lupp genom en stor och världsomspännande konferens.

– I ett halv sekel har förintelsens försvarare nyttjat alla plattformer till att försvara sin position, och nu måste de lyssna till andra, sade tidigare i år Hamid Reza Asefi som är talesman för Irans utrikesdepartement.

I samband med detta uttalande sände Asefi en inbjudan till Storbritanniens premiärminister Tony Blair att delta i konferensen och försvara förintelseversionen, eftersom syftet med den är att alla frågor och vinklar ska kunna dryftas. Blair hade då hänvisat till konferensen som ”chockerande, löjlig, korkad” och han har ännu inte svarat på inbjudan.

Att konferensen är allt annat än löjlig utan snarare ”farlig” eftersom den hotar den grupp som sitter högst upp i den nya världsordningens hierarki, är man mycket väl medveten om. Nyligen beslagtog tyska myndigheter passhandlingarna för den tyske nationalisten Horst Mahler eftersom han planerat att närvara vid konferensen.


  • Publicerad:
    2006-06-29 00:00