ISRAEL. Den genomsnittliga livslängden för israeler är dramatiskt kortare än ”förintelseöverlevare” från Tyskland och nuvarande Polen.

En ny studie visar att judar som överlevde tiden i det tyska tredje riket lever längre än de som inte befann sig i Tyskland under den tiden.

Enligt många tidigare studier har en del av de före detta internerade judarna under sina liv drabbats av diverse sjukdomar.

Den senaste studien visar dock att människor som tvingades arbeta åt den tyska staten i andra världskrigets läger i genomsnitt lever sju år längre än människor som inte sattes i dessa arbetsläger.

Studien har publicerats av Journal of the American Medical Association. I studien jämförs 38 597 ”förintelseöverlevare” födda i Europa och 34 931 israeler. Alla var födda mellan 1911 och 1945.

Forskarna använde data insamlad från 1998 till och med 2017. Man tittade på hjärtsjukdomar, kroniska njursjukdomar, obstruktiv lungsjukdom, osteoporos, diabetes, högt blodtryck, cancer och dödsfall.

De fann att ”förintelseöverlevare” har en beräknad livslängd på 84,8 år medan. Den beräknade livslängden för normala israeler är 77,7 år. Detta resultat förbrylla forskarna även genom att ”förintelseöverlevare” i högre grad har drabbats av bland annat fetma och demens (ett kognitivt sjukdomsspektrum).

Även njursjukdomar, högt blodtryck och cancer upptäcktes hos fler ”förintelseöverlevare”, vilket inte är konstigt eftersom de lever längre. Risken för cancer ökar med hög ålder, och någon gång ska man dö av något.

Forskarna har inga fastlagda förklaringar till varför judar från Hitlertyskland lever längre än judar i Israel, men framlägger gissningar som tidigare har lyfts fram för att förklara ”förintelseöverlevares” starka livskraft.

Det är tänkbart, skriver forskarna, att det finns en koppling med ”darwinistisk överlevnadsförmåga” hos ”förintelseöverlevarna”.

Denna ”darwinistiska förmåga” förmodas hjälpa dem att leva även med sjukdom. Förmågan antas bestå av ett optimistiskt sinnelag, en stark personlig levnadsmoral, anpassningsförmåga, ett aktivt socialt nätverk och ett sunt leverne, vilket dock motsägs av det faktum att ”förintelseöverlevare” oftare är feta.

Källa:
Holocaust survivors outlive Jews who avoided Nazi death camps


  • Publicerad:
    2019-05-30 12:30