Dagens datum 2 februari: Historiskt, men också i modern tid, har det alltid funnits förrädare som letat sig in i de kämpandes led. Den tyske fältmarskalken von Paulus utgör själva sinnebilden för en individ som låter sitt svek utnyttjas som vapen.

vonpaulus

När den tyske fältmarskalken von Paulus kapitulerade i Stalingrad anmärkte Hitler på att en man som von Paulus, som trots att han hade beordrat tusentals unga män i döden, inte haft modet att skjuta sig själv istället för att ge sig till fånga. von Paulus kände väl till att ingen tysk fältmarskalk i historien gett sig till fånga och att han befordrats till fältmarskalk av just det skälet – och att han, som befälhavare för de inringade styrkorna i Stalingrad skulle kämpa till döden i syfte att binda upp så många sovjetiska förband som möjligt så att den tyska armén kunde vinna dyrbar tid. Hitler förutspådde att man snart skulle få höra von Paulus i sovjetiska propagandasändningar. Hitlers resonemang var att en så feg man som von Paulus snabbt skulle brytas ner av ryssarna och sedan vara beredvillig att föra ut deras propaganda. Farhågorna besannades och von Paulus röst kunde sedan höras regelbundet i sovjetiska propagandasändningar där han angrep Tysklands regering och uppmanade det tyska folket att ge upp¹.

När Hitler senare diskuterade von Paulus förräderi med sin stabsledning sade han:

”I fredstida Tyskland valde omkring 18 000 eller 20 000 människor per år att begå självmord utan att ens vara i en sådan situation. Här är en man som ser 50 000 – 60 000 av sina soldater dö när de tappert försvarar sig intill slutet. Hur kan han överlämna sig till bolsjevikerna?”

von Paulus ville inte förstå att han förrått det tyska folket och dragit vanära över den tyska armén. Istället lär han ha blivit personlig mot Hitler och under sin fångenskap uttalat sig på detta föraktfulla sätt mot sin överordnade:

”Jag har inte för avsikt att skjuta mig själv för denne böhmiske korpral.”

Under Nürnbergrättegångarna ställde von Paulus upp för åklagarsidan och vittnade mot samma människor som han tidigare hade förrått. von Paulus levde vidare i Östtyskland tills han avled denna dag 1957.

von Paulus ansåg liksom de flesta ur 20 juli-konspiratörerna att de egna intressena var viktigare än folkets bästa, vilket hans uttalande om Hitler antyder. Det finns en von Paulus i en del nationella även idag – individer som sätter sina egenintressen före folkets väl; de som samarbetar med systemet, de som ger information till Expo, de som går med i Exit och de som hugger forna kamrater i ryggen, har alla drag av von Paulus. Sådana individer talar ofta stort men handlar fegt när det väl kommer till kritan.

¹ Ur artikeln Med sveket som vapen av Klas Lund


  • Publicerad:
    2013-02-02 05:00