GREKLAND. Greklands före detta justitieminister, Antonis Roupakiotis, uppger till grekisk media att judiska organisationer och EU ligger bakom tillslaget mot Gyllene gryning. Roupakiotis pekar ut den svenske EU-kommissionären Cecilia Malmström som en av de drivande.

malstrom

Roupakiotis, som var justitieminister under Antonis Samaras styrande koalition fram till i maj förra året, uppger i en intervju till Skai Media att förföljelsen av partiet Gyllene gryning har politiska motiv och dikteras av organisationer i USA och EU. Enligt Roupakiotis har Samaras nyligen hållna möten med judiska organisationer ett direkt samband med förbudet mot Gyllene gryning.

Roupakiotis säger i intervjun:

Judisk-amerikanska och grekisk-amerikanska organisationer kom till Grekland och utövade påtryckningar [mot regeringen] gällande Gyllene gryning. Uppenbarligen spelade de en roll i utvecklingen. Uppenbarligen var premiärministern tvungen att säga något till dem.

Tidningen skriver att Roupakiotis i huvudsak menar att tillslaget mot Gyllene gryning skedde i direkt anslutning till premiärministerns besök hos judiska organisationer.

Antonis Roupakiotis.

Antonis Roupakiotis.

Roupakiotis säger vidare i intervjun att EU uppmanat regeringen att ”göra något åt Gyllene gryning” och pekar ut den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström som en av de mest drivande:

Vi åtar oss EU-ordförandeskapet från och med januari och det fanns påtryckningar från kommissionen att göra något åt ​​Gyllene gryning. Kommissionsledamöterna Nils Muiznieks och Cecilia Malmström konstaterade att vi inte hade tagit fram en enda lag.

Det Roupakiotis åsyftar är en antirasistisk lag som Grekland nu kommer att bötfällas för av EU då den inte lämnats in i tid. Roupakiotis påpekar att detta antirasistiska lagförslag tagits fram tidigare men att regeringen inte gått ut med den i rädsla för att driva över väljare till Gyllene gryning. Lagförslaget offentliggjordes istället dagen efter samma regering gjort tillslaget mot Gyllene gryning och utmålat partiet som en ”kriminell organisation”. Lagförslaget säger bland annat att det ska vara förbjudet att genomföra matutdelningar till enbart etniska greker och att ”hatiska handlingar” ska bestraffas hårdare i Grekland.

Till sist säger Roupakiotis att regeringen nu har bråttom att ratificera lagförslaget på grund av ”order uppifrån”.

Fakta: Cecilia Malmström

Cecilia Malmström (fp) är Sverige kommissionär i EU med ansvar för inrikesfrågor, vilket bland annat innefattar asyl- och migrationsfrågor. Malmström anser att Europa inte kan överleva utan invandring, ser nationalister som ”ett reellt hot” och hjälper till att finansiera den svenskfientliga stiftelsen Expo. Hon har anklagat länder i Europa för att ha för höga krav på dem som vill ha sin asylansökan provad och har därför presenterat ett paket som ska underlätta för ännu mer invandring till europeiska länder. På Folk och Försvars rikskonferens i Sälen tidigare i år uppmanade hon fler EU-ledare att stå upp mot främlingsfientlighet och intolerans.

Källa:
Roupakiotis Says Golden Dawn Crackdown Ordered from Abroad


  • Publicerad:
    2013-10-05 01:35