Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Forskare anser att Nordens framgång är biologiskt betingad

Av Redaktionen, 2014-09-16
redaktionen@nordfront.se

VETENSKAP. Forskare anser att Nordens framgång och succé kan förklaras biologiskt. ”Politiskt farligt användande av vetenskap”, anser norsk professor.

sl1

Den amerikanske evolutionspsykologen professor David Sloan Wilson och tankesmedjan The Evolution Institute vill använda evolutionspsykologi för att förstå och lösa dagens samhällsproblem. Wilsons tes är att framgångsrika och bärkraftiga samhällen består av individer som agerar för gruppens bästa, kontra individen. De nordiska länderna blir i detta avseende framställda som förebilder.

Professor David Sloan Wilson.

Professor David Sloan Wilson.

Professor Glenn-Peter Sætre vid Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) reagerar kritiskt på Wilsons forskning och kallar det ”politiskt farligt användande av vetenskap”. Sætre medger dock att det Wilson hävdar är sant:

Det är inte svårt att hitta exempel på att vi människor kan uppträda oegennyttigt. Här i Norge betalar vi (mer eller mindre) gladeligen en tredjedel eller mer av vår lön i skatt, något som kommer allmännyttan till godo på bekostnad av vår egen rikedom. Vi lägger tid och resurser på att hjälpa de sjuka och svaga i samhället när vi istället kunde valt att sko oss själva.

I de nordiska länderna är sådana allmännyttiga väl utbyggda. Vi litar i hög grad på varandra och de institutioner vi skapat. Konfliktnivån är låg och den materiella levnadsstandarden är hög. Sloan Wilson ser den nordiska succén ur en biologisk synvinkel. Enligt honom har vi organiserat våra samhällen på ett sådant sätt att de går i lag med de bästa sidorna av vår biologi.

Och vidare:

På 1970-talet rasade debatten om gruppselektion. Vero Wynne-Edwards hävdade att djur visar måttfullhet i sin livsstil för att den grupp de tillhör inte ska överutnyttja de resurser den lever av; de äter inte mer än de behöver och får inte fler barn än den miljö de lever i klarar av. Grupper med sådana måttfulla individer kommer i längden att klara sig bättre än grupper bestående av egoistiska individer som roffar åt sig allt de kan.

Och om individer med ett mer ”egoistiskt beteende” introduceras till gruppen:

Den egoistiske individen kommer att få mer mat och fler avkommor än de andra, och kommer på sikt att utkonkurrera den ursprungliga varianten.

Sanningen som Wilson presenterar till trots anser Sætre att det kan vara ”politiskt farligt”. Detta eftersom det implicerar ”idéer om konkurrens mellan grupper”, något Sætre anser kan ge ”resonans med grupper med helt andra politiska ideal än Sloan Wilsons”.

Artikeln publicerades ursprungligen på Nordfront.net.

Källa:
Kan Norges suksess forklares med vår biologi


  • Publicerad:
    2014-09-16 10:52