INRIKES Polisforskaren Stefan Holgersson pekar på att Polismyndigheten mörkar obekväm information och rundar offentlighetsprincipen. Underrättelsechef Linda Staaf är okvalificerad, enligt rapport.

Polismyndigheten åsidosätter offentlighetsprincipen och mörklägger obekväm fakta, menar polisforskaren Stefan Holgersson. Detta görs för att skapa än bättre bild av myndigheten än den bild man egentligen gör sig förtjänt av.

När journalister begär ut allmänna handlingar man behöver läsa för att kunna granska myndigheten tar det i regel lång tid samt är krångligt. Detta är slutsatsen Holgersson drar efter att ha intervjuat ungefär 60 journalister.

Detta tros bero på kunskapsbrist, men även på en nonchalant inställning inom Polismyndigheten. Exempelvis ger man vid internutbildningar om sekretess ”informella tips” om hur man försvårar utlämning av information.

Ett exempel på myndighetens mörkläggning är turerna kring en person som enligt Samnytt ska vara underrättelsechefen Linda Staaf. Hon är en person som lyfts fram av myndigheten och som utmålas som mycket kompetent. Holgersson fick ett tips om att hon överdrivit sina meriter när hon sökte jobbet, och när han själv begärde ut information blev det krångligt.

— Jag begärde ut ett intyg om påbörjad polisutbildning, som chefen påstår sig ha gått. Som svar från Polismyndigheten fick jag att ”det kan antas skada polisens operativa verksamhet”. Det känns märkligt. Istället för att säga att chefen inte gått polisutbildningen så vill man göra allt för att inte behöva lämna ut något som avslöjar det, säger Holgersson till SVT.

Han fick tag i dokument från andra håll som bekräftade att Staaf överdrivit i sin ansökan. Slutsatsen han drar är att Polismyndigheten försökt upprätthålla en mer positiv bild av myndigheten och dess företrädare:

— Det här var inte tänkt att bli något för min studie, men det blev väldigt intressant med tanke på hur Polismyndigheten gjorde allt för att skydda en utsaga av en hög chef, säger Holgersson till SVT.

I själva verket saknar Staaf all relevant utbildning rörande operativ polisiär verksamhet, skriver Holgersson i sin rapport ”Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen?”.

Polisens presschef Per Ek kommenterar att myndigheten ”inte delar” flertalet av de slutsatser som dras i rapporten.

Tidigare rapport: Polisen struntar i grundlagen

En annan rapport som Holgersson har skrivit har den komiska titeln ”Ursäkta, men vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen!”. Det första stycket i rapportens inledning säger en hel del:

Under de dryga tjugo år som rapportförfattaren har bedrivit forskning på polisen har han kontinuerligt kommit i kontakt med en inställning inom polisen att det inte är så viktigt att följa lagar och regler. Inte ens när det rör sig om grundlagar. Det har bl.a. handlat om att befattningshavare i Polismyndigheten inte har agerat i enlighet med regeringsformens krav
att den offentliga makten ska utövas under lagarna (RF, 1 kap, §1) och även att befattningshavare bortsett från kravet att en förvaltningsmyndighet ska iaktta saklighet och opartiskhet (RF, 1 kap, §9).

Nordfronts redaktion höjer inte på ögonbrynen över detta.