SNUS Enligt en ny avhandling från Umeå universitet löper snusare en ökad risk att dö i förtid. Enligt snusbolagens egna forskare är dock studien bristfällig.

Det är doktoranden Marja Lisa Byhamre på Umeå universitet som i doktorsavhandlingen Fint som snus? : snusning, mortalitet och vad som finns däremellan undersökt sambandet mellan snusning och risken att dö i förtid.

Enligt Byhamre löper snusare en 28 procent högre risk att dö i förtid än icke-snusare. Forskaren beskriver det som en ”betydande riskökning”.

— Vi har visat det i ytterligare två studier. Nu finns det ett säkrare underlag för att säga att så här är det. Vi kunde se att hjärt- och kärlsjukdomar var den största enskilda orsaken till den ökade risken, säger Marja Lisa Byhamre till Västerbottens-Kuriren (VK).

Hon menar att studien inte bara bekräftar tidigare studier utan även bidrar med ny information.

— Till skillnad från de tidigare studierna har vi kunnat titta på livsstilsfaktorer och hälsomått. Men även socioekonomiska faktorer. Det handlar om utbildningsnivå, inkomstnivå, var man bor och om man bor tillsammans med någon eller inte.

Enligt studien var risken högre oavsett socioekonomisk ställning, även om den varierade mellan grupperna. Byhamre hoppas att studien kan bidra med att göra det mindre ”coolt” att snusa.

— Om du vill göra en insats för din hälsa så ska du sluta snusa, för det är skadligt. Det ska inte vara coolt att använda nikotinprodukter, säger hon till VK.

"Har inget med snuset att göra"

Swedish Match låter sig dock inte imponeras av Byhamres studie. Tryggve Ljung, som är docent, läkare och medicinskt ansvarig på tobaksbolaget, säger att han inte tror att den förhöjda risken att dö i förtid har något med snus att göra.

— Det fanns massa motstridiga fynd. Om snuset hade varit den bidragande orsaken, då är min bedömning att den effekten hade slagit igenom i alla grupper och inte blivit ett utfall av slumpmässiga förhållanden, säger Ljung.

Istället hävdar Ljung att snuset är en slags markör och att de som snusar ofta har en livsstil som bidrar till den ökande risken att dö i förtid. Han menar också att snus ”helt klart” inte orsakar hjärt- och kärlsjukdomar. Trots detta uppmanar han alla som drabbats av hjärtinfarkt att sluta snusa.