FORSKNING. Ny forskning visar på en ökad livslängd för de som läser minst en halvtimme om dagen. Släpp din mobiltelefon innan läggdags och läs en utvecklande bok från Nordfront Förlag!

böcker

Nyligen släpptes en hälsostudie av hur läsvanor påverkar människors livslängd. Forskare vid Yale University frågade i studien 3 635 människor i åldern 50 år och äldre om deras läsvanor. De som deltog i studien delades in i tre grupper: De som inte läste, de som läste upp till tre och en halv timme i veckan och de som läste över tre och en halv timme i veckan.

Studiens resultat visade att den grupp som läste mer än tre och en halv timme i veckan hade 23 procent lägre risk att dö efter tolv år, jämfört med deltagarna som inte läste alls.

— Människor som sade sig lägga så lite som en halvtimme om dagen på bokläsning hade signifikant överlevnadsfördel jämfört med de som inte läste. Och fördelen kvarstod även efter att vi justerat för välstånd, utbildningsnivå, kognitiv förmåga och flera andra variabler, säger professor Becca R. Levy som är ansvarig för studien.

Vill du öka livslängden så mycket som möjligt? Läs då inte Aftonbladet och andra tidningar då det i studien visade sig att dessa typer av skrifter var de som hade lägst positiv påverkan på en ökad livslängd. Läs istället utvecklande litteratur som erbjuds av Nordfront Förlag. Besök förlaget på deras sida genom att klicka HÄR.


  • Publicerad:
    2016-08-08 21:45