HÄLSA. Enligt en nyligen publicerad omfattande studie i USA tycks äldre kvinnor som dricker lightläsk ha förhöjda risker att dö i förtid.

Det Amerikabaserade universitetet som utfört studien har under i genomsnitt 12 års tid följt över 80,000 kvinnor i åldrarna 50 till 79 år och jämfört deras konsumtion av bland annat lightläsk med olika sjukdomsförlopp, för att se om det finns några samband.

Studien har bland annat kommit fram till att de kvinnor som dricker två lightläsk varje dag löper betydligt högre risk att drabbas av olika allvarliga sjukdomar än de som bara dricker lightläsk en gång i veckan, eller aldrig någonsin. Risken att drabbas för stroke är 23% högre, hjärtsjukdom 29% högre och hjärtinfarkt 31% högre. Orsaken tycks bland annat vara att de artificiella sötningsmedlen täpper till blodkärlen upp till hjärnan.

Då studien bara var en observationsstudie kan inte några fullständiga slutsatser dras och inte heller framgår det om det skulle vara någon skillnad på olika sötningsmedel, men forskarna menar ändå på att sambanden är mycket oroväckande.

Tidigare studier har visat på liknande resultat för män och vad gäller exempelvis det Monsanto-framställda sötningsmedlet aspartam, har studier också visat på ökad risk för cancer, samt att det ändå inte ger några hälsofördelar vad gäller vare sig viktnedgång eller diabetes jämfört med sockerprodukter.

Källor:
Consuming two or more diet drinks per day could increase risk of stroke and heart disease
Aspartame facts

 


  • Publicerad:
    2019-02-17 13:05