1984. Enligt en motion från bland andra Anna Wallentheim (S) ska barnen lämnas in till förskola redan vid två års ålder för att uppfostras av samhället. Detta för att de i sann marxistisk anda ska kunna frigöras från ”klass, kön och familjebakgrund”.

Anna Wallentheim (S) är en av de som gärna ser att obligatorisk indoktrinering från två års ålder införs. Foto: Axel Pettersson (CC BY 4.0).

Enligt en motion som lämnades in den 5 oktober av bland andra riksdagsledamoten Anna Wallentheim (S) så ska förskola göras obligatorisk från två års ålder.

Riksdagen har ställt sig bakom motionen.

Motiveringen till det kontroversiella förslaget är att barnen tidigt måste ges en introduktion till ”ett jämlikt samhälle” och att kvinnor som arbetar deltid för att kunna vara hemma med sina barn lite mer lever ett ”mindre jämställt liv”, vilket alltså måste åtgärdas.

Enligt sant marxistiska ideal förväntas den tvåårige medborgaren även frigöra sig från ”klass, kön och familjebakgrund”. Det senare ska troligen tolkas som oönskad påverkan från föräldrar och hemmiljö.

Ur motiveringen till motionen ”En öppen, obligatorisk och avgiftsfri förskola”:

Vägen till ett jämlikt samhälle börjar i sandlådan. […]

Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder, men faktum är att en stor majoritet av barnen redan har börjat förskola innan dess. De som börjar senare är i högre grad barn till föräldrar med utländsk bakgrund eller med arbetarklassbakgrund. Det handlar med andra ord om kvinnor som står långt bort från arbetsmarknaden. Som tar ut mer av föräldraledigheten, i högre grad arbetar deltid och som därmed lever ett mindre jämställt liv.

Idén om en stark välfärdsstat bygger på individens möjlighet till frigörelse från klass, kön och familjebakgrund. En frigörelse som bör börja redan i förskoleåldern.


  • Publicerad:
    2020-10-12 18:50