USA. En amerikansk advokat i södra USA föreslår att man ska avrätta homosexuella genom skjutning och hans förslag kan komma att gå till folkomröstning.

Den amerikanska advokaten Matt McLaughlin anser att det är bättre att homosexuella personer avrättas än att ”vi alla dödas av Guds vrede”. Han har därför lagt fram ett förslag om att homosexuella ska skjutas.

Enligt uppgifter vill McLaughlin även straffa de som arbetar för att främja hbtq-rörelsen med fängelse i tio år, böter på en miljon dollar och till landsförvisning. Han vill även förbjuda all distribuering av homosexuell propaganda till minderåriga samt se ett förbud mot att homosexuella innehar offentliga ämbeten.

Förslaget, som går under namnet ”Sodomite suppression act”, skulle tillåta avrättning av en person om denne har rört en annan person av samma kön i syfte att få en sexuell tillfredsställelse av det.

Delstatsåklagaren Kamala Harris kan inte stoppa förslaget som strider mot konstitutionen då McLaughlin har betalat de administrativa kostnaderna som krävs för att gå vidare och lyckas han samla in de 365 000 namnunderskrifter som behövs inom 180 dagar går förslaget till folkomröstning.

Skulle förslaget gå till folkomröstning är det dock möjligt för Kaliforniens högsta domstol att kliva in och stoppa förslaget med hänvisning till att det strider mot statens lagar.

Källa:
Förslag att ”avrätta homosexuella” på väg mot folkomröstning i USA


  • Publicerad:
    2016-06-16 12:30