SVERIGE. Regeringens delegation för jämlikhet i arbetslivet anser att det faktum att kvinnor är hemma 13 månader under barnets första två år och pappor bara 3,5 är fel och menar på att man måste fundera på att minska valfriheten i föräldraförsäkringen för att nå bättre jämställdhet.

Anna Hedborg, ordförande för regeringens delegation för jämställdhet, har lett arbetet med att ta fram en studie över hur länge föräldrar är hemma och hur mycket pengar de tar ut genom föräldraförsäkringen.

Studien visar att mammor i snitt är hemma 13 månader under barnets första 2 år, men bara tar ut pengar för 9,5 månader. Pappor är under samma period hemma 3,5 månader och tar ut pengar för 2 månader.

Detta upprör Hedborg som anser att kvinnor är borta för länge från arbetsmarknaden och dessutom inte får betalt för det. Hon menar att regimen måste fundera på att minska valfriheten i föräldraförsäkringen för att nå en bättre jämställdhet.

— Man kan ställa sig frågan om det är statens uppgift att ha så flexibla regler att de skapar normer som motverkar jämställdhet, säger Hedborg som själv alltså mer lutar åt att staten medelst tvång skall tvinga fram en jämställdhet som människor valt bort när de fått chansen att bestämma själva.

Hon menar på att föräldraförsäkringsmönstret pekar på ojämlikhet mellan föräldrar och att detta kan leda till effekter på lång sikt i form av att inkomsten för mammor som är hemma länge med sina barn inte ökar i takt med ”andra människors” inkomster och kanske blir allra värst när pensionen kommer.

Att mammor i många fall vill vara hemma länge med sina nyfödda barn verkar inte vara något Hedborg och de andra bakom studien kan förstå eller sympatisera med.

Källa:
Kvinnor tar ut mest obetald föräldraledighet


  • Publicerad:
    2014-09-25 23:50