INRIKES. Fyra platser föreslås där det skulle gå att ha tältläger. De ska tillsammans kunna inhysa 3 000 personer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Fortifikationsverket har fått som uppdrag av regeringen att bistå Migrationsverket med att uppföra asylboenden i tält. MSB och Fortifikationsverket har nu tagit fram fyra platser där det skulle kunna gå att ha tältlägren.

Platserna det handlar om är Gävle övningsfält i Gävle kommun, Myttinge i Värmdö kommun, Skogstibble i Uppsala kommun och Jättuna i Flens kommun.

Dessa läger ska tillsammans kunna inhysa 3 000 asylsökare. Det kommer att vara cirka 500 till 1 000 asylsökare för varje läger.

MSB och Fortifikationsverket har kontaktat de berörda kommunerna och länsstyrelserna för att informera om de kommande tältlägren.

På Flens kommun är man inte positiv till förslaget och de vill att de ska se efter andra kommuner att uppföra tältlägren i.

— Jag fick ett telefonsamtal om detta igår. Migrationsverket har redan verksamhet i Flens kommun, därför borde man titta på andra kommuner istället, säger kommunalrådet Jan-Erik Larsson (S).

Han tycker att Flens kommun redan har tagit emot många asylsökare.

— Det är många asylsökande i vår kommun. Vi har tagit ett stort ansvar redan. Många kommuner hänvisar till att de har brist på lägenheter, men när det gäller att sätta upp tält borde det vara lättare, säger Jan-Erik Larsson (S).

Tältlägren som planeras kommer ta ett år att bygga. Sedan ska de kunna drivas i tre år. Innan dessa kan bli verklighet behöver ett beslut komma från regeringen.

Källa:
Tältläger för asylsökande föreslås i Flen


  • Publicerad:
    2015-11-19 19:10