INRIKES. Det har länge diskuterats huruvida en ny lagstiftning krävs för att stoppa så kallat näthat. Idag lämnar en utredare över sitt förslag till Justitieministern.

Morgan Johansson

Justitieminister Morgan Johansson.

Idag överlämnade utredaren Gudrun Attemar sitt förslag ”Integritet och straffskydd” till Justitieminister Morgan Johansson där hon bland annat menar att så kallade hatiska yttranden på Internet ska kunna straffas som ofredande.

Men i förslaget står det också att skärpningar av lagen inte ska gälla grundlagsskyddade medier, det vill säga tidningar med utgivningsbevis. Jeanette Gustafsdotter, Tidningsutgivarnas VD som har anlitats som expert i utredningen, menar att det inte är gammelmedia som gör överträdelser och att det därför är bra att de hamnar utanför den nya lagstiftningen:

Det har också varit tydligt under utredningens gång att det inte är de grundlagsskyddade medierna med ansvarig utgivare som tar ett ansvar som gör sig skyldiga till överträdelser. Därför är det bra att föreslagen ny straffbestämmelse införs utanför det grundlagsskyddade området. Vi som representerar grundlagsskyddade medier har full förståelse för att något måste ske mot näthatet. Denna utredning har landat i en bra balans mellan skyddet för den personliga integriteten och yttrandefriheten

Förutom att slå hårt mot personer som lägger ut exempelvis nakenbilder i förnedringssyfte har man även valt att begränsa den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Utredningen för lagförslaget gör ingen skillnad på uppenbart kränkande handlingar och en fri politisk debatt samt åsiktsbildning. Man skriver bland annat i förslaget att:

Straffansvaret för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka in och ta del av andras bilder och meddelanden, exempelvis vissa sociala medier, utvidgas så att också meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång ska tas bort eller hindras från att spridas vidare.

Detta innebär att kommentarsfält och forum kommer att tvingas moderera hårt bland kommentarerna för att personen som står bakom mediet inte ska straffas.

Justitieministern menade under pressträffen idag, när förslaget lämnades över, att man även kommer att använda den kommande lagstiftningen för att skydda journalister och personer i det offentliga rummet.

— Den lagstiftning vi har idag ger inte tillräckligt skydd åt de unga, framförallt tjejer, som utsätts hot, hat och sexuella trakasserier. Det samma gäller för journalister och andra som deltar i det offentliga samtalet. Mer ansvar måste också läggas på utgivarna eftersom kränkande material som ligger kvar på nätet är en pågående kränkning, menade Johansson.

Förslaget i punktform presenteras här nedanför. Vill du ta del av förslaget i sin helhet går det att ladda ner ”Integritet och straffskydd” i PDF-format HÄR.

• Ett särskilt brott, olaga integritetsintrång, som kriminaliserar spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter föreslås. Det kan gälla spridning av hämndporr, nakenbilder, obduktionsbilder och andra kränkande uppgifter.

• Olaga hot ska kunna gälla även hot mot någons integritet, till exempel att hota med att sprida sexfilmer eller nakenbilder.

• Bestämmelsen om ofredande ska tydligare än idag gälla ofredanden via internet. Vissa enstaka hatiska och mycket kränkande yttranden som ligger nära hot ska kunna straffas som ofredande.

• Förtalsbrottet förtydligas så att skyddet stärks mot att utpekas som brottslig och mot andra nedsättande uppgifter som skadar anseendet.

• Bedömningen av när ett förtalsbrott ska anses som grovt ska göras mer nyanserat genom att det ska beaktas på vilka uppgifter kan spridas via internet. Förolämpningsbrottet ska skydda människors självkänsla och värdighet.

• Straffansvaret för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka in och ta del av andras bilder och meddelanden, exempelvis vissa sociala medier, utvidgas så att också meddelanden som uppenbart innebär olaga hot eller olaga integritetsintrång ska tas bort eller hindras från att spridas vidare.

• Rätten till brottsskadeersättning utvidgas till att även gälla kränkningar som sker genom grovt förtal.

Huvuddelen av förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Källor:
Förslag på ny lagstiftning mot näthat
Näthat föreslås bli straffbart


  • Publicerad:
    2016-02-03 19:50