Dagens datum 21 januari: SAAB 210 ”Lilldraken”, modellen som växte och blev världens första dubbeldeltavingade jaktplan.

210

Bengt Olow & Erik Bratt och provflygplanet SAAB 210.

Bengt Olow & Erik Bratt och provflygplanet SAAB 210.

SAAB 210 Lilldraken flög för första gången den 21 januari 1952. Pilot var provflygaren på SAAB, den legendariske Bengt Olow.

Bengt Olow blev under andra världskriget utbildad som värnpliktig flygförare. Flygvapnet var under kraftig utbyggnad och ett akut behov av förare förelåg. Piloter med civil utbildning antogs efter godkända tester och blev värnpliktiga flygförare. (Läs: ”Silvervingar” av Erik Bratt).

Redan hösten 1949 började diskussionerna om en ersättare till SAAB 29, ”Flygande Tunnan”. (SAAB 32 Lansen var inte tänkt som ersättare till J 29) Det nya jaktplanet skulle kunna sättas in mot tunga kärnvapenbestyckade bombplan på 10 km höjd. Ett plan med goda start- och stigegenskaper behövdes.

Efter utvärdering av ett projektutkast från december 1949 av ”Flygplan Typ 1220”, ett enkelt deltavingat flygplan med robotbeväpning och en toppfart strax över ljudhastigheten Mach 1 beslutade flygvapnet att gå vidare med ett försöksflygplan kallat ”Ljudvallen”. Konstruktionen hade en dubbel deltavinge med en smal flygkropp och var unik och oprövad.

Under projektets början togs flera olika koncept fram. Typ 1220 såg ut som en utveckling av Lansen med ett mellanting mellan pilvinge och deltavinge. I typ 1250 började deltavingen ta form. Flygingenjören Erik Bratt blev chef för projektet. Denne Erik Bratt var också utbildad som flygvapenpilot under andra världskriget och har i flygvärlden blivit en legend genom sina banbrytande idéer inom flygplanskonstruktion.

För att utprova den helt okända konstruktionen byggdes först ett linstyrt modellplan utrustad med en liten pulsjetmotor. Det fungerade och efter en hel del vindtunnel experiment beslutades att bygga en flygande skalamodell, 70% av tänkt full skala. Denna modell blev kallad SAAB 210. Senare efter första flygningen med SAAB 35 Draken blev 210 inofficiellt kallad Lilldraken. De förutsedda flygegenskaperna för dubbeldeltavingen bevisades och befästes under provflygningarna med Lilldrakens 887 flygningar mellan januari 1952 och oktober 1956.

Samtidigt med första flygningen av SAAB 210 beslutades att projektet från oktober 1951, nu kallat 1250, skulle fortsätta. Redan i april 1952 beställde Kungl. Flygförvaltningen (KFF) 3 prototyper av SAAB 35.

Saab 210 är det första och enda experimentella flygplan som har utvecklats under hela Saabs historia. Lill-Draken är nu att beskåda på Flygvapenmuseum i Linköping.

Under de fortsatta utprovningarna, modifierades 210-an, bl.a. flyttades luftintagen bakåt för att ge bättre sikt vid landning samt försågs med bromsskärm vilket även samtliga fullskaleversioner utrustades med. I sitt slutliga utförande betecknades ”Lilldraken” SAAB 210B.

Olika nostyper som testades på SAAB 210.

Olika nostyper som testades på SAAB 210.

SAAB 210 med bromsskärm.

SAAB 210 med bromsskärm.

SAAB 210.

SAAB 210.

SAAB 210B

SAAB 210B

SAAB 210 försett med ulltrådar för att se luftströmningen vid olika anfallsvinklar.

SAAB 210 försett med ulltrådar för att se luftströmningen vid olika anfallsvinklar.

SAAB 210B på Flygvapenmuseum i Linköping.

SAAB 210B på Flygvapenmuseum i Linköping.

Den första dubbeldeltavingade konstruktionen i världen, SAAB 210.

Den första dubbeldeltavingade konstruktionen i världen, SAAB 210.

Artikeln publicerades ursprungligen 2014-01-21.


  • Publicerad:
    2019-01-21 00:05