NORDISK KULTURHISTORIA. Författaren Lars Ulwencreutz har gjort en stor kulturhistorisk gärning då han lett arbetet med att sammanställa och låta översätta fornnordiska sagor till modern svenska. Resultatet är ett verk i tre band och den första kompletta samlingen av vår fornnordiska sagoskatt.

Genrebild. Bild: Jenny Nyström (Public Domain).

Författaren Lars Ulwencreutz har lett arbetet med att ta fram den första kompletta samlingen av fornnordiska sagor på modern svenska vilken nu getts ut i tre band. Dessa fornnordiska sagor kallas även Fornaldarsagor och de berättar om hjältar och konungar från folkvandringstid, vendeltid och äldre vikingatid, skriver Nya Tider.

Grunden till Lars intresse för historia lades under skoltiden då han lärde sig att både skriva och läsa runor.

— Mitt intresse för det fornnordiska har nog alltid funnits. Åtminstone sedan jag gick i mellanstadiet och hade en fantastisk lärarinna i historia. Hon var väldigt engagerad i hembygdsföreningen och skrev historiska artiklar i föreningens tidskrift, säger Lars.

Släktforskningen spårade ur

Att han kom in på att översätta denna fornnordiska sagoskatt berodde på en släktforskning som spårade ur och istället ledde in på att utforska forntida, vikingatida och medeltida regentlängder. Flera års arbete kring detta resulterade i boken Från Oden till Vasa – Sveriges Rikes regentlängder, 110 regenter på 1500 år.

— Men under arbetet med den boken upptäckte jag att flera av dessa regentlängder även förekom i flera av de så kallat fornnordiska sagorna, säger Lars.

Det ena gav det andra och så började han leta efter en komplett samling fornaldarsagor – vilket han märkte inte fanns. Sedan upptäckte han att bara knappt hälften av sagorna fanns översatta och att många av de som fanns på svenska översatts på 1800-talet i en ålderdomlig stil.

En kulturhistorisk insats

Lars bestämde sig för att göra en kulturhistorisk insats. Han fann via en artikel i Wikipedia en lista över en komplett samling sagor som getts ut på Island. Han sammanställde de sagor som fanns tillgängliga på svenska och gav sig sedan i kast med att låta översätta de som behövdes, vilket var ungefär hälften.

— Det gick fort att hitta dem alla på fornnordiska eller norrönt, som man ofta numera säger. Därtill kunde dessa kompletteras med översättningar på norska, danska och engelska, berättar Lars.

Vänner och bekanta hjälpte till med översättningen

Han frågade vänner och bekanta om de ville hjälpa till med översättningsarbetet – på frivillig och ideell basis – och samtidigt göra en stor insats för nordisk kulturhistoria. Många ville hjälpa till.

— Min tanke var att man kunde ta en saga i var, för att arbetet inte skulle te sig oöverskådligt. Jag fanns hela tiden i bakgrunden och assisterade när någon körde fast eller var tveksam om hur något borde översättas. Och just den biten var otroligt rolig och lärorik. Vissa ord, uttryck och benämningar krävde verkligen rejäla efterforskningar innan man kunde klura ut vad som avsågs.

Utan vår historia är vi ingenting

Ordet ”saga” betydde ursprungligen ”berättelse” och det är så man ska läsa fornaldarsagorna. De här gamla berättelserna skildrar hur man levde och tänkte från vandringstid till medeltid, kryddat med en hel del fängslande äventyr och mustig humor. Det finns ovanpå allt detta även med en och annan person som med stor sannolikhet har existerat.

— Saken är den att historia är viktigt, viktigare än man tror. Utan vår historia är vi ingenting och kan inte heller förutse hur framtiden kommer att se ut. Och dessa sagor är en enormt viktig del av både vårt kulturhistoriska och historiska arv, säger Lars.

Böckerna kan köpas på Alterna Media.


  • Publicerad:
    2020-07-07 22:15