INRIKES. Försvarets materielverk har gjort en anmälan till Säkerhetspolisen efter att ett dokument med hemliga uppgifter försvunnit.

Försvarets materielverk har lämnat in en anmälan till Säkerhetspolisen (SÄPO) efter att man upptäckt att ett hemligt dokument saknas.

— Det gäller ett dokument som ej kunnat återfinnas vid den löpande inventering vi gör, säger presschef Henrik Hedberg till Expressen.

Anmälan gjordes den 27 februari och nästan hela anmälan är sekretessbelagd. Det enda som kan utläsas är att en hemlig uppgift kan ha röjts och att detta kan medföra men för rikets säkerhet som inte är ringa.

Försvarets materielverk har hand om införskaffande av försvarsmateriel, exempelvis stridsflygplan eller stridsvagnar. Myndigheten har också hemliga uppgifter om hur dessa fungerar och var de förvaras, varför informationsläckor utgör ett hot mot rikets säkerhet.

Källa:
Hemligt försvarsdokument saknas – Säpo har larmats


  • Publicerad:
    2018-04-26 20:55