DRÖNARE De runt 400 000 civila drönare som trafikerar svenskt luftrum bryter enligt Försvarsmakten alltför ofta mot gällande regler och utgör därför ett hot, som måste neutraliseras genom att överträdare slås ut.

Försvarsmakten och Polisen ser civila privatägda drönare som ett potentiellt hot i en ”gråzon mellan krig och fred”.

Detta eftersom dessa obemannade farkoster, menar man, kan:

  • utgöra en direkt fara för flygtrafiken.
  • tillgå hemlig information t ex genom att filma skyddsobjekt.
  • beväpnas.

Framför allt Försvarsmakten arbetar för närvarande på att vässa sin förmåga att snabbt identifiera oönskade drönare och destruera dem.

— Kommersiella drönare av alla storlekar är ett problem redan i dag och det måste vi få förutsättningar att göra något åt. Situationen kan beskrivas som rena vilda västern eftersom så många inte följer bestämmelserna, kommenterar överstelöjtnanten och huvudmannen för Skydd mot drönare i Försvarsmakten Ulf Lepp i ett pressmeddelande.

400 000 civila drönare i svenskt luftrum

Enligt aktuell statistik från Transportstyrelsen trafikerar runt 400 000 civila drönare svenskt luftrum. Fördelningen mellan privat och professionell användning är här obekant.

Medan det sedan tidigare står klart att de flesta av de 400 000 nyttjarna av civila drönare i Sverige inte följer de ganska strikta reglerna för hur och var dessa flygfarkoster får flyga, så pekar allt enligt Lepp på att majoriteten regelöverträdare står att finna bland ”nöjesåkarna” snarare än bland de professionella.

— De som använder sig av drönare professionellt sköter sig i de allra flesta fallen. Ett av problemen är att majoriteten av dem som köper drönare privat inte gör det. Jag uppskattar att 90 procent inte följer bestämmelserna, fortsätter Lepp.

Det åligger den som skaffar sig en privat drönare med en vikt på över 250 gram att registrera denna samt att ta ett drönarkörkort för att framföra den. Få följer dock denna bestämmelse.

Målmedveten satsning på att höja kapaciteten

Med hänvisning till antalet civila drönare i luften samt de ständiga överträdelserna mot gällande regler har Försvarsmakten inlett ett projekt där man övar på att snabbt och effektivt oskadliggöra luftrumskränkande obemannade farkoster.

— Vi har köpt in flera olika system och testar dessa. Vilka de är och hur de fungerar är inte offentligt, men de är effektiva, säger Ulf Lepp.

Försvarets kapacitet att identifiera och oskadliggöra luftrumskränkande drönare har redan under det gångna året stärkts.

Även polisen slår ut drönare

Även polisen bedriver en så kallad anti-UAV-verksamhet och de kan vid behov få hjälp härvid av Försvarsmakten.

Förmågan att slå ut den här sortens obemannade flygfarkoster kallas militärt C-UAS (Counter unmanned areal system) och tekniken kan även nyttjas till att slå ut mindre drönare.

— Större och rent militära drönare som används av andra stater kan redan upptäckas av Försvarsmaktens befintliga system. Det är viktigt att vi följer utvecklingen och avsätter resurser för att också kunna möta hotet från militära drönare. De kommersiella drönarna är ett hot i fredstid och definitivt i gråzonen mellan fred och krig. Därför är det viktigt att vi redan nu ytterligare höjer förmågan att även kunna slå ut mindre drönare, resonerar överstelöjtnant Ulf Lepp i pressmeddelandet.