SVERIGE. Sverige klarar inte krig eller allvarliga kriser särskilt bra då vi är för beroende av handel med omvärlden.

— Det här samhället klarar inte en allvarlig kris, än mindre ett krig. Vi har gjort oss sårbara på ett skrämmande sätt, säger Karlis Neretnieks, generalmajor och tidigare rektor för Försvarshögskolan, som numera är knuten till Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

Neretnieks deltar på Kungliga Krigsvetenskapsakademin i ett 3-årigt projekt om den svenska beredskapen där de valt att lägga ett stort fokus på livsmedelsproduktion.

— Livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen är central i hela beredskapsarbetet. Har vi inte mat betyder allt annat ingenting, säger Neretnieks.

Att den svenska livsmedelsproduktionen minskar och Sverige blir alltmer beroende av import gör att landet blir väldigt sårbart i händelse av krig eller någon naturkatastrof som förhindrar oss från att importera mat. Neretnieks menar att Sverige måste öka sin livsmedelsproduktion och att staten borde öka vår självförsörjningsgrad genom kraftfulla subventioner eftersom den fria marknaden är oförmögen att lösa detta problem.

— Med de lönsamhetskrav och konkurrenssituation som näringen har, har de inte råd att satsa de pengarna själva. Det kommer inte att bli lätt men jag tror att det är lösbart och det är statens skyldighet. Branscherna bör också kliva in i beredskapsarbetet igen och det är LRF som ska kunna svara på hur bönderna bäst subventioneras, säger han.

Det är ATL (Lantbrukets Affärstidning) som intervjuat Neretnieks och skrivit om hur dåligt Sverige är ur självförsörjningssynpunkt. Tidningen skriver:

Det handlar också om urbaniseringen och med den en förlorad förmåga att producera vår egen mat. Denna kunskap har även försvunnit inom armén, som tidigare hade slakteri- och bageriplutoner och beredskapslager att ta till.

— Tidigare hade vi egna stora lager i bergrummen men i dag är det oljebolag verksamma i Sverige ansvar att garantera 90-dagarslager men de är inte låsta till Sverige. De kan ligga i Rotterdam eller i Skottland, förklarar Neretnieks.

Artikeln på ATL:s hemsida innehåller en dag för dag-lista som visar vilka livsmedel som skulle ta slut och vilka problem som skulle uppstå de första sju dagarna om Sverige inte kan importera mat och drivmedel.

Källa:
”Vi har gjort oss sårbara”


  • Publicerad:
    2015-12-04 19:00