När de bägge professorerna Lennart Weibull och Sören Holmberg vid Göteborgs universitet, i samarbete med SIFO, sammanställde MedieAkademins förtroendebarometer 2012 kom man fram till mycket intressanta resultat.

Den svenska journalistkåren hamnar i botten på förtroendeskalan när förtroendebarometern jämför olika yrkesgrupper. Endast 24% av de tillfrågade känner förtroende för journalister, detta kan jämföras med sjuksköterskor(84%), ingenjörer(65%) eller forskare(74%).

För medibolagen ser det inte bättre ut, endast 15% av svenskarna känner ett ganska- eller mycket stort förtroende för TV3. Motsvarande siffra för Aftonbladet är 13%, vilket är en kraftig försämring från år 2001, då förtroendet för Aftonbladet låg på 33%. 

MedieAkademins förtroendebarometer är en årligen återkommande undersökning som sedan år 1997 mätt det svenska folkets förtroende för olika samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, företag och ledare.

Källor:
http://medieakademin.welcom.se/pdf/fortr…n_2012.pdf
http://www.medieakademin.welcom.se/Fortr…er2009.pdf


  • Publicerad:
    2012-06-16 23:44