MEDIA. Dagspressen har förlorat 200 miljoner kronor i annonsintäkter i år jämfört med 2019. För kvällstidningarna har raset accelererat ytterligare under sommaren.

Journalistförbundets tidning Journalisten rapporterar att systemmedierna i snabbt tempo fortsätter att tappa annonsintäkter. Minskningen av annonsintäkterna under nuvarande års sju första månader är 200 miljoner kronor mindre jämfört med förra året.

Storstadstidningarna har tillsammans tappat en tredjedel av sina annonsintäkter. För kvällstidningarna handlar det dock om en halvering.

Landsortspressens annonsbortfall är 25 procent. Från januari till och med juli månad har landsortspressen dragit in 266 miljoner kronor via annonsintäkter, vilket är 86 miljoner kronor mindre än samma period förra året.

Fackpress och populärpress har hittills i år tappat drygt 30 procent av annonsintäkterna.

Inte bara tidningspressen tappar annonsinkomster. Reklamförsäljningen i tv har också minskat kraftigt. Nedgången i år är hittills 24 procent. Det motsvarar 700 miljoner kronor. De kommersiella radiokanalerna har sett en minskning med 12 procent, drygt 40 miljoner kronor.

— Medieinvesteringarna fortsätter att backa, säger Daniel Eriksson som är styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

— De närmsta månaderna kommer att visa huruvida marknaden är på väg mot en återhämtning, säger Eriksson.


  • Publicerad:
    2020-08-12 09:15