UTRIKES. På grund av den rådande coronaepidemin har Ungerns parlament bestämt att ge Victor Orbáns regering möjligheten att styra landet efter dekret, något som har gjort att anklagelser om diktatur har kommit från flera globalister och medlemsländer i EU.

Europaportalen skrev den 31 mars att den nya lagen godkändes med siffrorna 137 mot 62. Detta ger Victor Orbáns regering möjligheten att stifta lagar utan parlamentets godkännande och upphäva lagar som anses vara i vägen för att bekämpa coronapandemin. Liberala globalistiska politiker och journalister har inte försatt situationen och har attackerat Ungern i uttalanden och press. Trots att det faktiskt röstades igenom av en två tredjedelars majoritet i parlamentet.

Nordfront har tidigare skrivit om attackerna mot Ungern av rasfrämlingen Abir Al-Sahlani som är EU-parlamentariker för Centerpartiet.

Den falska ryktesspridningen har gjort att Ungerns justitieminister Judit Varga fick skriva till tidningen Politico och be de skrikande liberalerna att läsa det framröstade lagförslaget innan de uttalar sig. Varga skriver också syrligt:

Vissa tänkare i Västeuropa tror att det är deras existensberättigande att misskreditera den ungerska regeringen vid varje möjligt tillfälle.

Judit Varga. Foto: Elekes Andor (CC BY-SA 4.0)

Varga förklar vidare att parlamentet kan när som helst rösta bort det nyligen framröstade lagförslaget, parlamentet kan också rösta om de åtgärder som har tagits för att bekämpa pandemin samt att parlamentet inte har förlorat någon makt när det kommer till insyn i regeringens arbete. Orbán och regeringen får inte göra vad som helst utan deras agerande måste anses vara proportionerligt i områden som kan hjälpa till att stävja coronaspridningen i landet.

Varga påpekar också att det är samma sorts hysteri som när Ungern bestämde sig för att försvara sina gränser under den stora migrantinvasionen år 2015.

Över 12 EU-länder, däribland Sverige, markerar nu mot Ungern genom att tillsammans skriva på ett uttalande där de uttrycker oro över nationers nödåtgärder som används för att förhindra coronakrisen. ”Vi är djupt oroade över risken för kränkningar av rättsstatliga principer, demokrati och grundläggande rättigheter till följd av de nödåtgärder som vidtas.”

Frågan kommer att diskuteras på ett framtida ministermöte.


  • Publicerad:
    2020-04-02 18:00