Måndag 6/3. Medlemmar från Kampgrupp 103 samlades i Flen för att återuppta studierna gällande texten Ras – den avgörande frågan. Kapitlet behandlade rasblandning och vilka förödande resultat som uppnås, framförallt efter 1:a generationens rasblandade avkomma.

Flera intressanta diskussioner hölls trots att man var något förhindrad av de hemgjorda semlor som åtnjöts till kaffet. Bland annat ställdes frågan huruvida negrer någonsin uppfunnit någonting. Efter några minuters sökande på internet kunde man finna svaret att det tycks finnas en hel del negroida uppfinnare. Dock inga uppfinningar. Det i sig tyder faktiskt på viss uppfinningsrikedom.


  • Publicerad:
    2017-03-08 11:00