RASBIOLOGI. Den statliga myndigheten Forum för levande historia tvingas nu uppdatera sin information om svensk rasbiologi efter att nya fakta presenterats i Sverigedemokraternas film ”Ett folk, Ett parti”.

Efter att Sverigedemokraternas uppmärksammade film om Socialdemokraternas historia ”Ett folk, Ett parti” presenterades för en tid sedan ser sig nu den statliga myndigheten Forum för levande historia tvingade att uppdatera sin information om rasbiologins historia i Sverige.

— SD:s film har aktualiserat diskussionen om rasbiologi, säger kommunikationschef Johan Rahm vid Forum för levande historia i Stockholm. Det har hänt otroligt mycket, inte minst kring hur information sprids, mediernas roll, tillgången till sociala medier och behovet av källkritik och faktagranskning.

— Vår utgångspunkt är ju Förintelsens historia, men det finns ju så mycket i den historien som har en koppling till vår tid. Det var därför vi gjorde utställningen ”Propaganda” förra året om vad vi kan lära oss i dag om hur propagandan såg ut förr och vikten av just källkritik. Det fanns inga filterbubblor förr men andra saker som styrde informationsflödet och hur man försökte ta kontrollen över det flödet, säger Johan Rahm.

Myndigheten avser nu att granska de nya dokument och fakta som har kommit fram och revidera sin egen information både kring rasbiologins historia i Sverige, men också kring hur psykiskt sjuka och andra som myndigheterna ansåg som ”mindervärdiga” har behandlats.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att vara ett nationellt forum som ska främja arbetet med ”demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter” med utgångspunkt i den så kallade Förintelsen. Myndigheten bildades 2003 som ett statligt permanentande av informationskampanjen Levande historia som initierades av Göran Persson i juni 1997. Kampanjen gav bland annat ut lögnskriften ”…om detta må ni berätta…: En bok om Förintelsen i Europa 1935-1945″.

Källa:
Forum för levande historia: ”SD:s film har aktualiserat diskussionen om rasbiologi”


  • Publicerad:
    2018-08-10 08:55