När FRA skulle införas var det många politiker som lovade dyrt och heligt att man inte bygger ett storebrorssamhälle och att systemet inte kommer missbrukas. Nu har FRA granskats och uppvisat allvarliga brister.

För att kontrollera att systemet inte ska missbruka FRA så finns kontrollorganet Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Siun. Siun ska bland annat granska FRA:s hantering av kommunikation över Internet och se till att signalspaningen följer sina uppdrag och är förenlig med personuppgiftslagen.

Siun utdelar nu skarp kritik mot FRA:s handlande under förra året där man anser att FRA visat brister vid 4 av 13 kontroller. Tidningen Computer Sweden, som granskat genomgången, konstaterar att FRA bland annat skickat vidare uppgifter till SÄPO, lagrat för många personuppgifter samt att FRA genom ett eget regelverk sett till att ha möjligheten att återskapa raderad information.

I mars förra året utdelade Siun ett påpekande eftersom FRA lämnat över uppgifter till SÄPO utan att ha kunnat ge en rimlig motivering till varför. När Siun senare följde upp påpekandet hittades nya brister och nya påpekanden följde.

– Har vi ett påpekande förväntar vi oss att de följer det påpekandet. Tanken med kontrollverksamheten att de kontrollerade verksamheterna ska fungera så effektivt som möjligt, men också att de följer regelverket, säger Hans Jörgen Andersson som är ordförande i Siuns kontrollnämnd.

Siun har nu krävt att FRA snarast ska se över verksamheten och återkomma i samband med nästa granskning.

FRA anser att man inte gjort något fel.

Läs även
FRA-spaning får bakläxa
Här brister det i signalspaningen


  • Publicerad:
    2012-01-23 00:00