SVERIGE. En främling som Säkerhetspolisen flaggat för som en fara för rikets säkerhet fick senare permanent uppehållstillstånd när en kvinnlig handläggare på Migrationsverket bockade av spärren i systemet. Nu, två år senare, skärper myndigheten sina rutinerna.

Under de senaste tre åren har Migrationsverket utsatts för hundratals interna dataintrång. Mitt i härvan var det en kvinnlig handläggare som hade klickat bort en spärr på en främling som tidigare fått avslag på sin asylansökan, trots att det tydligt uppgavs att han var spärrad. Han hade under flera års tid varit flaggad av Säkerhetspolisen (Säpo) som en fara för rikets säkerhet och tack vare handledaren beviljades han istället permanent uppehållstillstånd.

Händelsen upptäcktes då mannen sökt svenskt medborgarskap direkt efter att uppehållstillståndet var beviljat. Det har nu gått mer än två år sedan händelsen och Magnus Rodin, regionchef på Migrationsverket, uppger att en förändring är på gång. Han kan dock inte svara på varför det tagit så lång tid.

— Fysiskt kommer det att vara omöjligt att fatta ett positivt beslut i den här typen av ärenden utan att kontakta Säpo. Man kommer inte att kunna kryssa sig igenom IT-systemet, förklarar han.

Av Migrationsverkets efterföljande utredning så hade mannen beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 2011 som en månad senare spärrades av Säpo. Orsaken är dock okänd men enligt Säpo:s rekommendationer ska en person som flaggats inte beviljas uppehållstillstånd då denne innebär en fara för rikets säkerhet.

Efter utredningen dömdes den kvinnliga handläggaren för tjänstefel samt till att betala böter. Hon skyllde på att hon inte fått någon särskild utbildning i säkerhetsärenden och hade därför handlat av oaktsamhet. Idag har hon kvar sin tjänst hos Migrationsverket fast på en annan enhet.

Rodin kan heller inte svara på ifall det utreddes om kvinnan och mannen hade några kopplingar. Han berättar även att Säpo har rätten att begära att Migrationsverket återkallar ett tillstånd av detta slag, dock är det oklart om detta har gjorts.

Källa:
Säpoflaggad fick stanna efter miss – rutiner skärps


  • Publicerad:
    2017-05-05 18:35