ISLAM. Muslimer i Malmö är upprörda över en ny detaljplan som hotar att göra deras moské mindre synlig. De har nu överklagat beslutet till stadsbyggnadsnämnden.

Den muslimska Ahmadiyyaförsamlingen invigde 2016 en moské vid Hästskovägen och Jägersrovägen i Malmö. Enligt dåvarande detaljplan skulle omgivande byggnader inte få överstiga 5 meter, men i september i år klubbade dock stadsbyggnadsnämnden igenom en ny detaljplan för utbyggnaden av ett närliggande industriområde. Där har högsta tillåtna höjd nu ändrats till 14 meter, vilket har fått muslimerna att reagera.

”Synlighet var en av de grundläggande orsakerna till att vi valde Hästskogatan som adress för moskén. Enligt de ritningar vi fått så kan vi tydligt se att moskén skyms från nästan alla håll och enbart från en speciell vinkel är moskén synlig från långt håll”, skriver företrädare för moskén i ett överklagande.

Församlingen anser att särskild hänsyn bör tas till det faktum att byggnaden är tänkt att utgöra en ”mångkulturell plattform”.

Moskén hamnade i hetluften 2017 då en skolklass med tillhörande lärare chockerades av uttalanden som stred mot skolans värdegrund. Bland annat uttrycktes kontroversiella ståndpunkter kring könsroller. Därtill förklarade imamen att grisar är homosexuella.

För att reda upp saken besökte den så kallade gaytenoren Rickard Söderberg moskén kort därpå. Dock utan några större framgångar.

Trots denna massiva dos av politisk korrekthet så vägrade företrädarna för Ahmadiyyaförsamlingen att backa från sin övertygelse om att homosexualitet är en synd. Gaytenoren kände sig ”skakad och ledsen” över detta faktum.

Infiltrerade SSU – vägrade gå i Prideparader
Den så kallade Ahmadiyyarörelsen är just nu involverade i den senaste skandalen inom SSU, där rasfrämlingar tillhörande rörelsen anklagas för att ha infiltrerat det socialdemokratiska ungdomsförbundets lokalavdelning i Skåne.

Som om kopplingarna till en moské som uttalat sig kontroversiellt kring grisar och könsroller inte vore nog, så har det lett till dålig uppslutning på Prideparader från SSU Skåne, samt att vissa kritiserat att bögar får donera blod på samma villkor som heterosexuella.

SSU har dock ”tagit krafttag” mot den muslimska infiltrationen genom att lokalt tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen leds av SSU Skånes ordförande Mansour Ahmed, som själv tillhör Ahmadiyyarörelsen och pekas ut i många av de anonyma ”vittnesmål” om problemen med den muslimska falangen som cirkulerat.

Källor:
Moské befarar att de kommer skymmas
Skola ställer in moskébesök efter uttalande om ”homosexuella grisar” inför femteklass
Efter uttalandet om homosexuella grisar: Gaytenoren och imamen möttes i moskén
SSU Skånes ordförande tillsätter arbetsgrupp för att granska sig själv


  • Publicerad:
    2018-11-01 19:00