INRIKES. För att ställa om delar av bilindustrin till ny lukrativ så kallad grön teknik prospekterar främmande gruvbolag stora områden i Sverige.

EU:s så kallade ”gröna giv” går ut på att bilbatterier som ska laddas via elnäten ska ersätta bensin- och diesel för bilmotorer. Mineralerna behövs för den så kallade klimatomställningen.

Tekniken är resurskrävande och kräver också stora mängder mineraler. Dessa vill främmande gruvbolag hämta från mineralrika EU-länder.

I den politiska konflikt med Kina som stora delar av västvärlden för närvarande underblåser, är det tänkt att Sverige ska vara med och mota kinesisk produktion. Skälet är att EU ska bli mindre beroende av länder som Kina.

Därför har jakten på viktiga mineraler bör batteriproduktion ökat kraftigt i Sverige. Detta visar också statistik från Statens geologiska undersökning, enligt SvD.

Tills för bara några år sedan gällde endast ett fåtal tillstånd batterimineraler, som litium, kobolt, grafit och vanadin. År 2018 gällde det 43 mineraler. I början av år 2020 hade antalet tillstånd ökat till fler än 120 stycken.

De bolag som beviljas undersökningstillstånd för att leta mineraler ger bolaget ensamrätt på en eventuell fyndighet.

Utländska bolag har mutat in ett område motsvarande två Gotland i jakt på sällsynta mineraler i lågskattelandet Sverige.

Enligt det australiensiska bolaget Scandivanadium har ”Sverige ett av de allra lägsta mineralavgifterna i världen på 0,2 procent”. Syftet med att rapportera detta är att Scandivanadium vill locka investerare till projekt Sverige.

Kritiker menar att Sverige legat på latsidan och inte utnyttjat affärsmöjligheterna med de nya attraktiva gruvbrytningsmineralerna, utan skänker bort värdefulla resurser till utlandet.

Andra menar att det hade varit bättre att ge svenska bolag företräde till prospektering, vilket inte borde bryta mot lagen beträffande bolag registrerade i till exempel Australien.

En stor mängd utländska bolag märks i listan över dem som innehar så kallade undersökningstillstånd. Ett sådant behövs för att leta mineraler i Sverige – och det ger även ägaren ensamrätt på en eventuell fyndighet.

”Sverige har ett av de allra lägsta mineralavgifterna i världen på 0,2 procent”, skriver till exempel australiska Scandivanadium. Detta för att locka investerare till deras projekt i Sverige.


  • Publicerad:
    2020-08-11 19:25